Välkommen till Dagens Analys!

Fyra av fem svenskar tänker använda sina GDPR-rättigheter

En ny undersökning från Pegasystems (Pega) visar att fyra av fem svenskar sannolikt kommer att använda sina kommande GDPR-rättigheter gentemot företag som samlat data om dem. Samtidigt uppger nästan hälften av chefer på svenska storföretag att de ännu saknar strategi och processer för att kunna efterleva de nya reglerna.

EU:s nya dataskyddsförordning (“General Data Protection Regulation”, GDPR) träder i kraft i maj i år. Förordningen innebär bland annat att EU-medborgare har rätt att begära ut all personlig data som företag samlar om dem, vilket kan innefatta allt från namn, adress och telefonnummer till köphistorik och var en person för tillfället befinner sig.

En ny undersökning som genomförts på uppdrag av CRM-leverantören Pegasystems (Pega) visar att svenskarnas kunskap om GDPR fortfarande är låg – endast en av fem (20 procent) känner till den nya förordningen. Men informerade om vad de nya rättigheterna innebär uppger fyra av fem (79 procent) att de sannolikt kommer be företag att få se, begränsa eller radera personliga uppgifter. Att kunna begära ut vilken data ett företag har samlat ser hälften av de tillfrågade (50 procent) som den största styrkan med GDPR – följt av möjligheten att få sina data raderade (23 procent) och att få reda på när deras data används för automatiskt beslutsfattande (8 procent).

Brist på förtroende lär öka dataförfrågningarna
Undersökningen visar även att svenskarna skulle vara mer benägna att använda sig av sina GDPR-rättigheter om de misstänkte att företag använder deras data på ett olämpligt sätt.

Följande uppges vara de tre främsta anledningarna till att aktivt använda sig av rättigheterna:

1. Vid upptäckt av att ett företag sålt data eller delat den med andra företag (41 procent uppgav att detta var den främsta anledningen)

2. Efter att ha blivit utsatt för marknadsföring för irrelevanta produkter, eller på högst olämpliga sätt (17 procent)

3. Efter att ha mottagit “robotsamtal” eller telefonförsäljarsamtal (15 procent)

Nästan hälften av svenska företag ännu inte redo
En separat undersökning på uppdrag av Pega bland chefer på svenska storföretag att nästan hälften av företagen (45 procent) ännu saknar strategi och processer för att kunna efterleva GDPR.

– Våra undersökningar visar att många kan tänka sig att aktivt använda sig av sina rättigheter gentemot företag när GDPR träder i kraft. I stället för att drabbas av panik borde företag se den nya dataskyddsförordningen som ett gyllene tillfälle att se över sina verksamheter. Faktum är att samma digitala infrastruktur som gör det möjligt att efterleva den nya förordningen också kan bidra till att leverera bättre kundupplevelser, säger Magnus Lagerqvist, försäljningschef på Pegasystems.