Användning av cookies och GDPR

● Vi ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av våra nyhetsbrev.

● Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på.

● Dagens Analys kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra andra evenemang och tjänster.

● Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev.

● När du avregistrerar dig tar vi bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet.

● Dagens Analys kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som vi använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev.

● I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

● Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss.

● Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort.

● Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse mailas till redaktion@dagensanalys.se