Keymetrics

Användning av cookies och GDPR

● Vi ansvarar för personuppgifter såsom namn och e-postadress som du lämnar till oss när du registrerar dig för prenumeration av våra nyhetsbrev.

● Ändamålet med behandlingen av personuppgifterna är att vi ska kunna administrera och skicka det nyhetsbrev du vill prenumerera på.

● Dagens Analys kan komma att använda dina personuppgifter för att marknadsföra andra evenemang och tjänster.

● Dina personuppgifter sparas bara så länge som du är prenumerant på nyhetsbrev.

● När du avregistrerar dig tar vi bort dina personuppgifter. Du avregistrerar dig genom att använda länken i slutet av nyhetsbrevet.

● Dagens Analys kan komma att lämna ut dina personuppgifter till samarbetspartners som vi använder för att administrera och skicka ut nyhetsbrev.

● I övrigt lämnas dina uppgifter inte ut, utan ditt godkännande, med undantag för att tillmötesgå tillämplig lag, juridisk process eller tvingande begäran av myndighet.

● Du har rätt att få information om de personuppgifter som finns registrerade om dig hos oss.

● Om personuppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller inte längre aktuella kan du begära att uppgifterna ska rättas eller tas bort.

● Ansökan om registerutdrag eller begäran om rättelse mailas till redaktion@dagensanalys.se

På Dagensanalys.se skriver vi för alla som jobbar med digitala medier och digital marknadsföring. Vi plockar upp trender, skriver om nyheter och delar våra tips och idéer. Häng med genom att läsa Dagensanalys.se!