Reklamblockering ökar i mobilen – är relevans botemedlet?

En ny studie genomförd av AudienceProject visar att reklamblockerare fortsätter vara en huvudvärk inom medieindustrin. I tidigare och liknande studier genomförda av AudienceProject har det låga användandet av reklamblockerare på just mobila enheter varit en ljuspunkt, men nu är det på väg att ändras.

Idag är 7% av alla mobila sessioner i Sverige är blockade, jämfört med endast 2% för två år sedan. Detta sker i en tid då mobilen står för en större andel av vår spenderade tid än någonsin.

Men det finns ett sätt att minska användandet av reklamblockerare; nämligen, relevant reklam. För när man ser till varför svenskarna blockerar reklam så är det irrelevant reklam samt reklam som stör helhetsupplevelsen som är de mest återkommande anledningarna.

”Vi kan se att det inte handlar så mycket om i vilken kontext reklam är placerad i, som ger konsumenten en negativ varumärkesuppfattning. Det är istället främst irrelevant reklamen som stör”, säger Rune Werliin, VP, Marketing and Professional Services på AudienceProject.

När deltagarna i studien blev tillfrågade om huruvida reklam placerad tillsammans med relevant innehåll förbättrar eller försämrar varumärkesuppfattningen, fanns det en hög korrelation mellan hur positivt eller negativt deltagaren kände inför reklamen.

”Annonsörer måste fokusera på att förbättra helhetsupplevelsen samtidigt som de måste nå rätt målgrupp med rätt budskap”, säger Rune Werliin.

Studien från AudienceProject är baserad på fler än 14.000 respondenter från 7 olika länder; USA, Storbritannien, Tyskland, Danmark, Sverige, Norge och Finland.

Här kan du ta del av studien:

audienceproject_study_ad_blocking