3 tips – så här underlättar du er digitala transformation

66 procent av företagen säger att de har strategier kring deras digitala transformation. 7 av 10 menar dock att de inte vet hur de ska implementera den. Känner du igen dig?

Vad innebär en “digital transformation”? Den alltid kloke Pontus Staunstrup tolkar Cap&Geminis definition på detta vis: “användandet av (digital) teknologi för att drastiskt förbättra företagets prestationer och omfattning.”

Hammer & Hanborg har genomfört en undersökning som visar att det största hindret för den digitala övergången är att man inte lyckas få med sig alla medarbetare på samma spår. Ju större organisation desto svårare är det. 20 procent av cheferna menar att organisationen saknar kompetens för att klara av övergången och 11 procent av de samtliga tillfrågade säger att de upplever att de blir motarbetade av ledningsgruppen. Vad göra?

Digital Transformation 2
Du måste inte vara en digital native för kunna att leda och driva en digital övergång.

1. Övertyga ledningsgruppen

Börja med att inte tala med gruppen som en digital native utan tala i klarspråk på svenska alternativt “byråkratiska”. Min erfarenhet är att intressanta case och siffror som visar en uppåtgående ekonomisk trend på lång sikt gör rätt mycket i detta sammanhang. I vilka fall har det gått bra, varför och kan det jämföras med den situation ni just nu befinner er i? Det är frågor du bör ställa dig innan du går in i styrelserummet. Gärna långt innan.

Fungerar ingenting annat? Kör en á la tourettes och skrik ut: Nokia! Det eller Kodak. Pratar man om att det digitala är en fluga? Påminn dem om internet.

 

2. Content Marketing – internt

Digital Transformation
Det handlar inte om att övertala utan snarare om att övertyga. #YesYouCan

Jobba med content marketing för internt bruk. Det ni ska promota är det digitala arbetssättet och er målgrupp är företagets anställda. Få alla anställda med på tåget genom att entusiasmera och intressera dem av att vilja arbeta digitalt.

Introducera fördelarna med arbetssättet och starta interna projekt såsom att vissa kan börja jobba hemifrån en dag varannan vecka för att känna på hur det är att enbart arbeta digitalt. Detta om möjligheten för att kunna genomföra arbetet finns.

Prata om sociala medier och hur man kan nå kunder via diverse kanaler. Använd case som har varit lyckade. Skapa en hype. Alla ska vara med. Är du med?

3. Personal med digital kompetens + förmåga att lära ut

Digital transformation 3
Satsa på pedagogiska digitalianer.

Vill du rusta dig inför en digital övergång? Glöm då inte att det viktigaste verktyget är personal med digital kompetens som dessutom kan lära ut sina kunskaper. Gärna på ett lättbegripligt och trevligt sätt. En bra kommunikatör i all ära men exempelvis en social media-manager med pedagogiska förmågor är desto mer intressant.

Ekvationen för en lyckad rekrytering inför en digital övergång: Kommunikatör + expertisområde + kunna lära ut sina kunskaper.

Glöm inte att anställa personal som kan arbeta med (samt lära ut) content marketing och/eller med analyskunskaper.

Känner du att ni redan är utvecklade inom ovanstående område och vill utöka ert digitala avryck? Nästa steg är att utveckla ert Thought Leadership.