3 steg för att dra nytta av din data och få fler lojala kunder

Företaget Data Talks hjälper företag att få nytta av sin data, och undvika att fastna i ”analysis-paralysis” vilket annars är vanligt idag.

När jag träffar Stefan Lavén (VD och grundare) och Maria Stenvinkel (Marketing Manager) på Data Talks blir min första fråga: Vad gör egentligen Data Talks?

Vi hjälper helt enkelt våra kunder att skapa så bra kundupplevelser för sina kunder som möjligt, säger Stefan och fortsätter. Genom att använda data för att skapa bra upplevelser och bygga lojalitet vill vi hjälpa dem att få ett bättre resultat på sista raden. Många menar att det inte går att bygga lojalitet idag, men har man den inställningen så vet man antingen inte hur man ska göra, eller så är man inte tillräckligt ambitiös.
Maria fyller på: Många företag sitter redan med all data de behöver, men de vet inte riktigt var de ska börja. Det är där vi kommer in och hjälper dem att ta de första stegen, och sedan kan vi successivt bygga på med mer data och mer analyser.

Det låter ju väldigt bra, men hur kommer man då igång?

Egentligen är det bara tre steg att klara av förklarar Stefan:

  1. Du måste samla ihop din data. Beroende på dina resurser kanske du däremot inte ska börja med att försöka samla ihop alla data du har, utan kanske börja med 2-3 datapunkter per kund.
  2. Du måste analysera din data. Det är genom analysen som du skapar insikter och förstår vad nästa logiska steg blir med dina kunder.
  3. Du måste agera på din analys. Det är ofta i det här steget som många fastnar. Genom krångliga system eller organisatoriska silos så kommer inte insikterna dit där de gör nytta.

Men det här känns ju nästan för enkelt, vad är egentligen haken? Undrar jag.

Haken tror vi ligger i att man försöker bita av för mycket på en gång, och dessutom ser man det ofta som ett teknikprojekt säger Stefan. Men när man gör en sådan här förändring och börjar låta data få ett mer direkt inflytande på affärsbeslut, så krävs det att man hanterar tre delar. Utöver tekniken så måste du även se till förändringarna i organisationen och i dina processer. Ändrar du bara tekniken utan organisationen och processerna kommer du aldrig få nytta av din data.
Maria vidareutvecklar resonemanget: lösningen blir då att skala ner det hela, och se till att dina resurser räcker till att hantera alla tre delar i ett litet projekt. Men en kund valde de att jobba med tre förhållandevis grova segment, på 2% av sin kundstock. Resultatet blev ett mycket lyckat projekt som genererade 1 miljon kr i vinst. Det visade att projektet fungerade, byggde självförtroende hos personalen och tilltro till systemet hos ledningen. Nu är de inne på sin fjärde iteration och använder nu fler datapunkter och större delar av kunddatabasen.

Så vad är det ni gör annorlunda mot andra som erbjuder liknande tjänster?

En stor skillnad, säger Stefan, är att vi byggt hela vårt system själva, och har därför full kontroll på hela processen. I vår plattform går det sedan att samla in såväl CRM-data och data från Google Analytics, som data från sociala media, mobil och andra touchpoints. Analysen sker sedan i vårt system, och görs sedan tillgänglig för rätt personer i företaget. Maria berättar att de även kan koppla ihop sin plattform direkt med företagets Marketing Automation system och på så sätt skapa regler som automatiskt triggas av onlinebeteenden hos konsumenten. Då går det både snabbare och blir mer effektivt än om det krävs mycket mänsklig handpåläggning.

Vad blir då effekterna av detta? Blir min avslutande fråga

Det är en ganska stor fråga, så vi får dela upp den i olika delar säger Stefan – för företagen och för konsumenterna:

För företagen

För företagen i stort innebär det att de förändrar sitt arbetssätt och genom att använda data kan de på riktigt börja sätta kunden i centrum.
För ledningen innebär det även att man kan börja jobba med den där digitaliseringen, utan att göra stora investeringar och försöka hitta data scientists att anställa. Det går att börja i liten skala och se vad som fungerar bra.
Maria fortsätter: För medarbetarna innebär det att de slipper känna sig paralyserade av all data som de vet att de borde göra något med. De slipper dessutom fasta i excel-hell, och försöka samla ihop data och göra den begriplig i oändliga excel-filer. Snarare kan de fokusera på just analysarbetet och att göra verklig skillnad både för företaget och konsumenterna.

För konsumenterna
Ser vi sedan till konsumenterna så innebär det att de får mer personaliserade budskap, säger Stefan, precis det som vi ser att allt fler efterfrågar. En annan fördel fyller Maria i, är att företagen inte behöver kommunicera med ointresserade konsumenter, och på så sätt kan vi bidra till att minska mängden reklambudskap som konsumenterna utsätts för varje dag.

Jag tackar Stefan och Maria för deras tid, och ser fram emot en värld med personaliserade budskap på riktigt, och där vi slipper utsättas för 3000+ reklambudskap varje dag.