Unga lämnar Facebook för YouTube, Instagram och Snapchat

Att Facebook tappar unga användare är inget nytt, men en ny rapport från PEW Research visar nu precis hur illa de är. Bara knappt hälften av tonåringar i USA finns på plattformen, att jämföra med 2015 då siffran var 71 %.

Den stora vinnaren bland de yngre generationerna är istället YouTube, som kan stoltsera med att ha 85 % av tonåringarna som användare. Dock fanns inte YouTube med i den undersökning som Pew gjorde 2015, så det är svårt att veta om antalet yngre användare på plattformen förändrats sedan dess.

På andraplats ligger Instagram, vilket ändå är till Facebooks fördel då de äger plattformen där 72 % av ungdomarna uppger att de spenderar tid. I 2015 års undersökning fanns bara 20 % av ungdomarna på Instagram, så det är en rejäl förbättring de gjort. Bara några få procentenheter efter (69%) kommer så Snapchat som gjort en heorisk insats då de gått från 11 % av unga användare för bara tre år sedan.

Snapchat kan dock stoltsera med att vara den plattform som de unga uppger att de använder oftast. Hela 35 % har Snapchat som sin primära sociala plattform, och YouTube klockar in på en andraplats med 32 % som har videoplattformen som sin främsta kanal. Instagram och Facebook lyckas inte ens tillsammans komma upp i dessa siffror, utan landar in på 15% respektive 10 % som anger plattformen som den mest använda kanalen.

Facebook är helt enkelt inte hippt längre, trots ihärdiga försök att sno funktioner från Snapchat och göra plattformen mer attraktiv för yngre generationer. Frågan är om det kan ha att göra med den enormt stora genomslagskraften man haft bland i princip alla över 30. Unga vill inte hänga bland gamlingarna. Däremot lockar såväl rörliga som stilla bilder, vilket är huvudfokus på de tre kanaler som ligger i topp. Det följer med andra ord den trend vi ser där video får allt större genomslagskraft och förekommer i allt fler sammanhang. Som vanligt är det dessutom de unga som tar täten i att ta till sig tekniska nymodigheter.