Rekordmånga börs-VD:ar på Twitter

Box Communications presenterade nyligen sin årliga kartläggning av hur digitala börsbolagen och dess vd:ar är. Resultatet visar att rekordmånga vd:ar (38 stycken) har ett twitterkonto, vilket motsvarar cirka 12 procent av börsens alla vd:ar. I jämförelse med de digitala flaggskeppen Facebook, Amazon, Apple, Netflix och Google (FAANG-bolagen), ligger man dock långt efter då toppcheferna för alla dessa bolag är aktiva i sociala medier.

Under det senaste året har även antalet börsbolag med ett twitterkonto för företagsnyheter ökat något och når nu upp till knappt 50 procent.  Enligt studien tror drygt 60 procent av börsbolagen att sociala medier i en ökad utsträckning framöver kommer att påverka deras berättelse och aktiemarknadens prissättning av deras aktie. Då allt större del av det finansiella informationsflödet konsumeras digitalt borde med andra ord fler bolag och vd:ar blir aktiva i digitala kanaler.
Av de 320 (305) bolag som var noterade vid Nasdaq Stockholm main market den 20 maj 2018 hade 158 (144) bolag ett twitterkonto för företagsnyheter, vilket motsvarar 49 (47) procent. Siffror inom parentes avser förra årets undersökning.

För att kunna hantera den digitala omställningen krävs ett starkt digitalt ledarskap och användande av Twitter kan ge en fingervisning av hur intresserad och kunnig en vd är inom det digitala området. Att vd:arna för FAANG-bolagen, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Tim Cook, Reed Hastings och Sundar Pichai använder sociala medier är ett tecken på åtminstone två saker, dels att de ser ett kommunikativt värde i att vara delaktiga och att det går att klämma in rent tidsmässigt. Svenska vd:ar borde i större utsträckning följa deras exempel, det krävs ingen större insats och kan ge mycket tillbaka”, säger Mikael Zillén, vd och senior rådgivare på Box Communications.

Bland de så kallade Large Cap-bolagen twittrar 72 (64) procent av bolagen. Användandet av Twitter sjunker med bolagens storlek. Bland Mid Cap-bolagen är det drygt 43 (43) procent som har twitterkonto och för Small cap-bolagen är det 35 (37) procent. Large Cap-bolagen står både för ökningen av såväl twittrande bolag som vd:ar. Det indikerar att små bolag antingen inte värderar digitala kanaler, eller att de helt enkelt inte har tid att administrera olika sociala konton. Frågan är vilka konsekvenser det kan få på sikt, med tanke på utmaningarna att nå nya kunder ökat på senare år. Att vara aktiv på sociala medier är något som flera företag vittnar om har lett till bättre kunddialoger och en ökad räckvidd till en relevant målgrupp.

Undersökningen är genomförd av Box Communications under senare delen av maj 2018, undersökningen 2017 genomfördes under samma period.