Neo4j gör sin grafdatabas tillgänglig för mindre bolag

Neo4j breddar sitt erbjudande från att vara en så kallad Enterprise SaaS, till att även erbjuda molndatabastjänsten Neo4j Aura.

Neo4j Aura är en tjänst som erbjuder en databas designad och byggd från grunden för att lösa grafproblem i molnet.

Tjänsten har utformats för att passa behoven hos små och medelstora företag, startups, avdelningsprojekt och enskilda utvecklare.

“Vi grundade Neo4j med målet att hjälpa världen att förstå hur data hänger samman. Det uppenbara nästa steget för att komma närmare det målet är att lansera Neo4j Aura”, säger Emil Eifrem, VD och medgrundare på Neo4j, och fortsätter:

“Vi ville ta itu med de praktiska problem som enskilda utvecklare och små till medelstora företag har, och göra grafteknologi tillgänglig för alla. Databasanvändare ska kunna fokusera på innovation och inte behöva bekymra sig över databasadministration. Därför har vi gjort det väldigt enkelt för vem som helst att komma igång och börja arbeta med en grafdatabas”, säger Emil Eifrem.