Nu ska du prata med den här lilla roboten för att få jobbet

Rekryterings- och bemanningsföretaget TNG blir först ut med att testa en AI-robot i sina rekryteringsprocesser. Målet är att testa den nya AI-tekniken och erbjuda jobbsökare en annorlunda och roligare upplevelse när de söker jobb.

Sedan många år tillbaka specialiserar sig rekryterings- och bemanningsföretaget TNG på fördomsfri kompetensbaserad rekrytering. Nu tar TNG nästa steg och investerar i en AI-robot, Matlda, programmerad för att genomföra och analysera fördomsfria och objektiva intervjuer. Roboten är utvecklad i Australien där den tidigare använts inom äldreomsorgen för att få äldre att må bättre och som sällskap. Hon har nu omprogrammerats till att fungera i rekryteringssammanhang.

– Vi vill hela tiden utveckla vårt sätt att rekrytera fördomsfritt och med AI kan vi nu höja vår kvalité ytterligare genom evidensbaserade urval. Roboten kommer assistera våra rekryterare genom göra vissa urvalsprocesser mer hanterbara, så att våra rekryterare kan fokusera mer på det personliga mötet, säger Åsa Edman Källströmer, VD på TNG som fortsätter:

– Matlda kommer inte inkluderas i våra rekryteringsprocesser i första skeendet, utan ska först testas och utvärderas. Det primära syftet med vår investering i en AI-robot är att vi ska lära oss hur vi kan ta tillvara tekniken för att bli än bättre på att rekrytera fördomsfritt.

Matlda pratar svenska, är ofarlig för kandidaten och kan läsa av mänskliga känslor. När hon är färdigtränad, och fungerar som det är tänkt, kommer hon hålla 25-minuters intervjuer med standardiserade frågor till alla kandidater i en rekryteringsprocess, samt sammanställa och analysera ett objektivt kvantifierat bedömningsunderlag. TNG:s mål är att på sikt använd Matlda vid större volymrekryteringar där hon kan göra enklare urvalsintervjuer för att säkerställa ett mer objektivt och kvalitativt kandidaturval.

Matlda är utvecklad i Australien där hon använts framgångsrikt i många år inom äldreomsorg och förskola. Hon är utvecklad av professor Rajiv Khosla på La Trobe Universitetet, där han också är Director of Research Centre for Computers, Communication and Social Innovation (RECCSI).