Så här analyserade Echo State konsumenter med hjälp av AI

Matspar.se och Echo State har analyserat data från försäljning av 18 000 olika varor för att få fram resultat om olika konsumentgruppers köpbeteenden.

Tillsammans med prisjämförelsetjänsten Matspar.se har AI-bolaget Echo State genomfört en studie som fokuserar på hur olika konsumentgrupper köper mat. I den framgår tydliga skillnader i summor spenderade på nyttig respektive onyttig mat mellan olika socioekonomiska grupper. Per hundralapp som en svensk höginkomsttagare spenderar på nyttig mat, lägger den 52 kr på onyttig. Samma siffra bland låginkomsttagare är 70 kr – en skillnad på 35 %.

Befintlig data från Matspars kunders köphistorik gjorde det möjligt för oss att med hjälp av avancerad analys bekräfta teorin om att höginkomsttagare äter mer hälsosamt än hushåll med lägre inkomst. Den här typen av teknik arbetar vi med varje dag, och den hjälper oss att förstå mänskligt beteende – och inte minst våra konsumtionsvanor, säger Erik Dahl, vice VD Echo State.

I studien har man alltså analyserat data från Matspar.se, vars användare uppger sitt postnummer vid registrering, och undersökt innehållet i samtliga användares varukorgar under tre månaders tid. Varorna har sorterats in i nyttiga, onyttiga och neutrala produkter, baserat på bland annat kalori- och sockerinnehåll. Därefter har man använt sig av triangulering för att jämföra underlaget med inkomststatistik från respektive geografiskt område (hämtat från SCB).

Datan som använts i studien samlades in mellan 1 juli – 1 oktober 2019, och bygger på underlag från försäljningen av 18 000 olika varor, som fördelats på 600 kategorier. Exempel på varor som i analysen kategoriseras som nyttiga är grönsaker, fisk och bönor, medan kategorin onyttiga varor består av bland annat godis, juice och flingor. Hårdost, ströbröd, te faller under neutrala varor.
Studien ger en tydlig inblick i svenska hushålls köpvanor och speglar skillnaderna i hur mycket pengar olika inkomstgrupper spenderar på onyttig kontra nyttig mat.