Så här fungerar autodynamisk prissättning

Autodynamisk prissättning är en modern metod för företag att prissätta sina varor och tjänster.

Autodynamisk prissättning innebär att priset förändras automatiskt på basen av efterfrågan. Då efterfrågan är hög ökar priset och ifall efterfrågan är låg sjunker priset.

Kärnan av autodynamisk prissättning är automation. Det behövs ingen arbetskraft för att ändra på priserna och man behöver inte estimera vad priset skulle vara i framtiden. För att algoritmen skall fungera måste följande saker definieras: prisband, hur ofta priset uppdateras, försäljningsmål och sista giltighetsdagen. Efter detta reagerar algoritmen på efterfrågan samt närmandet av sista giltighetsdagen.

Exempelvis köps bussbiljetter sannolikt mera på en söndag eftermiddag än tisdag morgon. I detta fall skulle algoritmen öka på priset för söndagen och i sin tur skänka priset för tisdagen. Bussbolagets intäkter skulle öka, eftersom kunderna förmodligen köper sina biljetter på söndagen, även om priserna skulle vara högre än normalt. För tisdagen kunde priset igen sjunka, vilket i sin tur skulle öka passagerarantalet, eftersom kunderna är mera intresserade tack vare lägre priset, förklarar Laisi-Puheloinen som är med och driver bolaget Priceff.

Även konsumenterna gynnas av autodynamisk prissättning. Konsumenterna kan lära sig när priserna är som lägst, och därmed kan de tillämpa denna information i deras köpbeslut. Genom att följa med priserna, får konsumenterna besparingar. Om till exempel en bussresa inte är slutsålt och avfarten närmar sig, börjar priset sjunka. Uppföljandet av priser som en börskurs hjälper helt enkelt konsumenten, tillägger Laisi-Puheloinen.

Autodynamisk prissättning hjälper företag även med hållbarhet. När algoritmen vet var produkternas efterfrågan har sina hög- och lågpunkter, underlättas kontrollerandet av matavfall. Naturligtvis är högre efterfrågan det bästa sättet att minska på avfall. Priceffs algoritm är även datasäker, eftersom algoritmen inte behöver veta vad den prissätter.

Det finländska bolaget Priceffs unika algoritm räknar ut priset på varan automatiskt enligt efterfrågan. Algoritmen är utvecklad av bolagets grundare Anders Ekholm. Han har fått patentförlängning för sin uppfinning i USA. Priceffs tjänst ökar på sina kunders avkastning då efterfrågan är hög och minimerar avfall då efterfrågan är låg. För tillfället är Amazon det mest kända bolaget som använder sig av dynamisk prissättning. Priceffs fokus är på den europeiska marknaden.

Priceffs tjänster används av flera finska bolag. En av dem är Kotipizza, som är Finlands största pizzeria kedja. Priceff prissatte deras hemleveranser under våren och då ökade omsättningen med 19 procent. Mängden hemleveranser ökade med över 50 procent.

Priceffs mål är nu att få starkt fotfäste på den europeiska marknaden.