Mobilanvändare föredrar in-game-annonser framför webbannonser

En studie visar att in-game-annonsering erbjuder en 31 procent mer positiv användarupplevelse jämfört med displayannonser på webben.

Femtio procent av deltagarna som presenterades med en serie annonser i olika online-miljöer sa att annonser som integrerades i spelupplevelsen var den typ de skulle föredra att se – jämfört med 30 procent som föredrar bannerannonser på en nyhetswebbplats.

Av de deltagande i studien var 84 procent medvetna om att de hade sett annonser i spelet, medan 78 procent av de som sett annonsen kunde komma ihåg vilket varumärke som visats.

Nära två tredjedelar sa att annonsplaceringen inte haft någon negativ inverkan på deras spelupplevelse, medan 17 procent bedömde att den haft en positiv inverkan. För bannerannonsen på webben var motsvarande siffra 13 procent.

I studien som utfördes av Dentsu Data Labs ingick 301 personer och bolaget bakom studien, Adverty, är en in-game-plattform för annonsörer, byråer och spelutvecklare.

Dagens Analys kontaktade Niklas Bakos som är VD och grundare av Adverty om hur studien genomfördes. Här svarar Niklas på våra frågor:

Under hur lång tid forskade ni i dessa frågar med era 301 deltagare?
Datainsamling genomfördes mellan den 21-27/2. Bulken av svar kom in mellan 24-26/2.

Hur valdes deltagarna ut?
Slumpvis utvalda utifrån demografiska variabler i Bilendis allmänhetspanel.

Vilka åldrar var deltagarna i?
18-65 år.

Hur utfördes forskningen rent praktiskt?
Deltagarna fick se en annons på en webbsida och samma annons i ett mobilspel. Därefter fick de svara på frågorna.

Vad fick deltagarna för att delta i forskningen?
Deltagarna erhöll 50 poäng i Bilendis webbshop, motsvarande c:a 6kr, som de med tiden kan lösa in mot presentkort eller saker.

 


 

Karlssons Textbyrå. Vi skriver pressmeddelanden, blogginlägg, On-page-SEO och fler texter.