Mer än hälften av alla småbarn har en egen padda

Mer än hälften av alla småbarn i åldrarna 3-4 år har en egen padda eller laptop, avslöjar en ny undersökning. Resultatet visar även hur många barn som kan hantera funktionerna i paddan. Hur duktig är ditt barn, jämfört med studien?
Undersökningen som genomförts av Childwise visar hur enkelt det är för små barn att ta till sig nya tekniker. Redan vid 3-4 års ålder är de flesta småbarn mogna att hantera en tryckskärm. 64 procent kan hantera volymen och 60 procent kan starta appar.
53 procent kan hantera olika appar (alltså inte bara öppna dem) och 49 procent kan ta bilder med den inbyggda kameran.
Två tredjedelar av förskolebarnen använder paddan mest för att titta på TV och klipp.
För marknadsförare är det här en insikt som bör hanteras med respekt då det trots allt är barn vi pratar om. Men vi vet alla att vägen in till föräldrarnas plånbok går genom barnen.
“Pre-schoolers have become accustomed to borrowing or sharing connected devices such as tablets; it is an everyday occurrence for many of them. But in recent years we have seen a noticeable shift towards personal ownership. As ever-advanced devices come to market; when the time comes to upgrade, parents appear more willing to hand down older devices to their children, considering them a great way to keep small children entertained and provide a learning benefit,” kommenterar Jenny Ehren som är research manager på Childwise.
Det var 1.000 föräldrar till barn under fem år i England som svarade på undersökningen.