Praktisk applikation för AI

De senaste åren har det pratats mycket om AI, och många konferenser har gått åt till att tala om vad vi skulle kunna göra med AI. Under ett seminarium visade företaget Seavus upp ett förhållandevis enkelt användande av AI, som kan komma att revolutionera flera områden.
Seavus startades redan 1999 och har idag verksamhet i sju länder och över 800 anställda. Deras huvudsakliga fokus är att hjälpa företag och organisationer att bli AI-redo, och sedan ge stöd för att implementera olika verktyg baserat på AI. Mycket handlar om att automatisera processer och skapa beslutsunderlag.
Det senaste i deras verktygslåda är ett verktyg som de kallar PowWow. Vad verktyget gör är att det, baserat på röstigenkänning, kan dokumentera allt som sägs under ett möte, och koppla varje uttalande till den person som sagt det. Som en åhörare i publiken menade var det enkelt uttryckt en kvalificerad bandspelare, men PowWow lovar betydligt mer än så.
Inför användandet läser du upp en exempeltext så att PowWow lär sig känna igen din röst. När du sedan pratar spelas ljudet in, kopplas till respektive röstprov och dikteras ut i text. Det gör behovet av sekreterare och renskrivning av protokoll överflödigt, och minskar samtidigt risken för att något kritiskt missas eller missförstås.
Genom att sedan låta en sekundär AI gå igenom texten går det att fånga upp beslut, skapa exekutiva sammanfattningar eller skapa sammanfattningar som kan skickas ut till resten av organisationen. I brainstorming-sessioner kan det dessutom vara ovärderligt att kunna fånga upp alla de idéer som ibland flyger förbi helt obemärkt, men som skulle kunna leda till ett genombrott.
Seavus menar dock att alla företag inte är redo för att implementera AI. De har tagit fram en tre-gradig skala för att avgöra hur AI-redo ett företag är. Nivå 1 innebär en grundläggande digitalisering, där du börjat jobba med digitala processer, men det är ännu inget som påverkar din affärsmodell. På nivå 2 strukturerar ditt företag sin ostrukturerade data, analyserar innehållet och börjar införa viss automation. Först på nivå 3 börjar du komma in på kognitiva AI-strukturer och nya sätt att bedriva din verksamhet. Seavus menar att 90 % av svenska bolag ligger på nivå 1, men kommunicerar som om de vore på nivå 2. Det finns med andra ord en övertro på var i digitaliseringsprocessen mot AI som företaget befinner sig. Detta innebär att flera företag riskerar att ta sig vatten över huvudet när de för fort vill börja använda sig av AI, utan att tänka efter vad det innebär för företaget.
För att lösa detta skapar många företag ett extern bolag som får jobba med AI-implementering och nivå 3-utveckling., Tanken bakom det är att inte låta befintliga strukturer och arbetssätt störa utvecklingen av morgondagens arbetssätt. Dock finns det risk att det blir stora krockar när det externa bolaget sedan ska införlivas i det befintliga bolaget, så att det går att ta till vara den utveckling som skett. Men om dessa båda står för långt ifrån varandra krävs det en hel del arbete för att få det att gå ihop. Därför måste det befintliga bolaget simultant jobba med att ta sig uppåt i nivåkedja, så att de är redo när det är dags för införlivningen.
Seavus vill även blicka lite framåt, även om det är mycket svårt att sia om hur framtiden kommer att te sig. Det kommer att ske förändringar på arbetsmarknaden, och sannolikt är det de redan förhållandevis digitaliserade arbetsuppgifterna som kommer att försvinna först, medan nya arbetsuppgifter som att lära AI vad som är rätt och fel kommer att tillkomma. En bransch som sannolikt kommer bli allt mer fri från människor inom kort är bankväsendet och den finansiella sektorn, där en stor del av placeringar och transaktioner redan idag sköts av datorer med varierande grad av AI-funktionalitet. Framöver kommer vi nog även att få se mycket mer av aktiva assistenter som hanterar allt fler av våra vardagliga uppgifter, samt hälsodata som kommer hjälpa människor att leva sundare liv. Enligt Seavus kommer Sverige sannolikt vara ett av de ledande länderna i AI-utvecklingen, då vi har en kultur baserat på tillit och en ambition att göra bra saker, något som bidrar till ett positivt utvecklingsklimat. Svenskar är även nyfikna och har en positiv inställning till att testa och implementera ny teknik i sin vardag. Så det är ett bra tillfälle att börja satsa mer på AI, eftersom den utvecklingen bara kommer att gå snabbare.