Ledare får inte vara för karismatiska

Att ledare som är karismatiska är effektiva motbevisas nu i en ny studie. Allt för karismatiska ledare har svårare att hantera detaljer i ledarskapet, fördela resurser och leda med disciplin. Lagom är helt enkelt bäst.
I en studie från universitetet i Ghent bedömdes ledares karisma genom frågeformuläret ”charismatic cluster”. Testet mäter karisma i fråga om hur vågad, bedräglig, utstrålande och påhittig en person är.
Resultatet för 600 ledare på karisma-testet jämfördes med hur deras effektivitet bedömdes av underställda, chefer på samma nivå samt överordnade. Resultatet visade att i takt med att karisma ökade, så ökade även effektiviteten. I alla fall upp till en viss punkt, om karisman ökade efter det så minskade istället effektiviteten. Slutsatsen blir att allt för hög karisma inte leder till högre effektivitet, något som går stick i stäv med tidigare uppfattningar.
Forskarna gjorde även en jämförelse mellan 204 ledares personlighetstester och hur deras underordnade bedömde deras karisma. Även där framträdde samma mönster, att extremt karismatiska ledare inte uppfyllde de övriga kriterier för att vara en effektiv ledare.
Allt för låg karisma gjorde att ledaren inte kunde kommunicera sin vision effektivt till medarbetare. Något som är avgörande för att kunna leda organisationen mot ett gemensamt mål. De saknade dessutom förmågan att tänka strategiskt i tillräckligt stor utsträckning för att kunna fatta goda, långsiktiga beslut.
Allt för karismatiska ledare å andra sidan hade svårt med de finare detaljerna i ledarskapet och hade även bekymmer med att fördela resurser effektivt samt leda verksamheten disciplinerat.
Jasmine Vergauwe, forskningsledare i studien, kommenterar resultatet: ”Enligt traditionell visdom skulle karismatiska ledare misslyckas på grund av interpersonella orsaker såsom arrogans eller att de är självcentrerade, vår forskning visar att affärs-relaterade beteenden, snarare än interpersonella beteenden, driver ledarens effektivitet.”
Med andra ord skulle det gå att lära såväl underkarismatiska som överkarismatiska ledare att bli mer effektiva i sitt ledarskap. De med låg karisma skulle kunna tränas i strategiskt tänkande och att kommunicera sina tankar och visioner. Samtidigt skulle allt för karismatiska ledare kunna tränas i att bättre hantera den dagliga operationella verksamheten som ledare, och därmed få ett bättre arbetsflöde i organisationen.
Som organisation (eller land) kan det så klart vara lätt att charmas av en mycket karismatisk person, men se till att göra även andra kontroller av personen innan du väljer att gå visare i processen. Tester och referenser är två bra sätt att stämma av om en person har de förutsättningar som krävs för att kunna agera effektivt i sitt ledarskap.