Kristin Skogen Lund tar över som koncernchef i Schibsted

Kristin Skogen Lund tar över som chef för mediekoncernen Schibsted och ska leda alla anställda framåt.

– Schibsteds vilja och förmåga att ständigt förnya sig och erbjuda det bästa innehållet och tjänsterna, är anledningen till att jag är ödmjuk och stolt över att ta på mig den här rollen, fortsätter Kristin Skogen Lund.

Kristin Skogen Lund arbetade för Schibsted under tolv år fram till 2010 då hon tillträdde som EVP, executive vice president, på Telenor med ansvar för Telenor Nordic, ett bolag med en årsomsättning på sex miljarder euro. Hon var en viktig bidragande faktor till Telenors digitala transformation och initierade och ledde Telenor Digital Services. De senaste sex åren har hon varit en framstående ledare för arbetsgivarorganisationen för norskt näringsliv, NHO. Under denna period satt hon även i styrelsen för den svenska telekomkoncernen Ericsson.

– Schibsted kommer fortsätta fördjupa relationen med sina kunder genom alla de ledande konsumentvarumärken koncernen har och vi kommer att använda våra möjligheter att samla och bearbeta data för att utveckla våra konsument- och annonserbjudanden, säger Kristin Skogen Lund.

Schibsted kommer också att fortsätta bygga vidare på de gemensamma krafterna koncernen samlar hos Finn/Blocket/Tori, personal finance-bolag som Lendo och i den publicistiska verksamheten.

– Vi tror att en utveckling av dessa tillgångar är bästa sättet att maximera potentialen hos var och ett av våra varumärken. Som en integrerad del i denna förändring kommer Schibsteds arbete för att utveckla en oberoende och trovärdig journalistik vara starkare än någonsin, säger Kristin Skogen Lund.

Rolv Erik Ryssdal, koncernchef för Schibsted Media Group sedan 2009, fortsätter som vd för det nya företaget MPI (Marketplaces International), som blir ett börsnoterat, fristående bolag. Första handelsdag planeras till april 2019. Schibsted planerar att behålla en 60-procentig ägarandel i MPI vid börsnoteringen, efter att ha sålt upp till fem procent till marknaden och fördelat 35 procent av aktierna till Schibsteds aktieägare.

Foto: Aksel Jermstad