4 saker som krävs för att du skall trivas på jobbet

Vi spenderar en stor del av vår tid på jobbet. För många människor idag räcker inte ens åtta timmar, utan vi är på plats ibland 10-12 timmar. Då är det givetvis viktigt att vi trivs på jobbet, men vad är det som gör att vi trivs? Är det kollegorna, arbetsuppgifterna, chefen, arbetsmiljön, lönen, något helt annat eller en kombination av dessa?

Enligt Torbjörn Eriksson på Tenant & Partner är det fyra saker som människor behöver för att känna sig motiverade: Autonomi, Relationer, Utveckling och Stolthet.

1. Autonomi

Du behöver ha en känsla av att kunna bestämma över dig själv. Även om arbetsuppgifterna är tydliga finns en önskan om att själv få bestämma när de ska göras, hur de ska lösas och i vilken ordning olika delar utförs. Olika personer har ju som bekant olika tider då de är mer kreativa, produktiva eller har behov av mer lustfyllda arbetsuppgifter. Att du själv får bestämma över din arbetsdag är således viktigt för att trivas.

2. Relationer

Du behöver ha goda relationer till såväl kollegor som till chefer och kunder. Goda och öppna relationer där det finns en ömsesidighet från båda parter är viktiga för att känna både trygghet och stimulans. Relationerna behöver dock inte alltid vara snälla och trevliga, utan kan även stimulera till konkurrens och nya sätt att se på saker. Viktigt är att det finns en grundläggande respekt och tillit för relationen att utvecklas.

3. Utveckling

På tal om att utvecklas behöver du känna att du lär dig nya saker. Att arbeta med repetitiva uppgifter dag ut och dag in blir snabbt otillfredsställande och du letar efter nya utmaningar. För vissa personer kan det vara så att man väljer ett repetitivt jobb för att ha tid med annan utveckling, exempelvis genom att lyssna på ljudböcker eller få råd att utveckla sin fritidssysselsättning. Men det är en situation som få står ut med längre perioder. Oftast vill du ha en arbetssituation som utmanar och utvecklar dig allt eftersom. Inte bara genom kurser, utan i vardagen med nya infallsvinklar, nya arbetssätt och nya uppgifter att sätta tänderna i.

4. Stolthet

Att vara stolt över såväl dig själv och det du bidrar med, som det företag du arbetar på har på senare år visat sig vara mycket viktigt. Närmare 80% av unga människor ser över företags sociala ansvar (CSR) i samband med att de söker jobb. Att kunna vara stolt över vad arbetet bidrar till, både i det lilla och i det stora, är något som du inte får glömma bort. Om du skäms över det företag du arbetar på kommer du inte stå ut någon längre stund med att arbeta där, i synnerhet inte när familj och vänner börjar ifrågasätta företagets värderingar.

Lön har sedan många år tillbaka visat sig vara av mycket liten betydelse. En löneförhöjning har en positiv effekt i ca 3-6 månader, därefter ses det som en ny normalnivå. Att trivas är något som du gör över tid, och som är mer beroende av hur du känner inför ditt arbete och dina uppgifter, snarare än vad du får för extern belöning för att ha utfört arbetet. Den gamla devisen ”ett gott arbete är sin egen belöning” är därför inte allt för långt från målet.