Så här lyckas du med influencermarknadsföring

Använder du influencermarknadsföring på rätt sätt kan det både höja din varumärkeskännedom, öka er försäljning och bidra till ett långsiktigt starkare och mer trovärdigt varumärke. I den här artikeln tar Sam Foroozesh från Cure Media dig igenom fyra huvudsakliga delar som utgör nyckeln till en lönsam och väl effektiv kampanj.

För att lyckas med influencer marketing finns det några utgångspunkter som är viktigare än andra att ta hänsyn till – framför allt redan i planeringsstadiet av din kampanj.

Målgruppen

Det första misstaget många företag ofta gör när de ska jobba med influencer marketing är att välja influencer i första hand, och låta profilerna styra vilka man riktar sig till. Men detta tillvägagångssätt kan resultera i ett felaktigt utfall för din kampanj – eftersom du riskerar att nå helt fel människor. Istället för att titta på vilka influencers som du tror har rätt typ av följare – börja med att utgå från din egen definierade målgrupp! Att ha en tydlig riktning och strategi för vilka personer du vill nå är nyckeln till all lyckad marknadsföring – och den primära faktorn när det kommer till att skapa lönsam influencer marketing.

”Det finns inbyggda verktyg i flera kanaler där du kan utläsa vilken målgrupp som följer en specifik influencer.”

För att nå din målgrupp är det därefter nödvändigt att utröna vilka influencers som har rätt typ av följare. Det finns inbyggda verktyg i flera kanaler, till exempel YouTube Analytics, statistik i Instagram och självklart Google Analytics, där du kan utläsa vilken målgrupp som följer en specifik influencer. Även tredjepartsverktyg som hämtar in och samlar denna data är ett bra tillvägagångssätt att pinpointa vilka olika influencers som når din matintresserade 25-35-åring som är bosatt i Sverige, exempelvis.

Men, observera! Bara för att det finns en uppsjö av influencers med renodlade matlagningskonton (så kallade “foodies”) – behöver inte detta betyda att just de profilerna är rätt för varken din målgrupp eller ditt varumärke. Inte heller behöver en profil som själv är 30 år gammal vara relevant för denna målgrupp – för influencern kanske snarare har följare som primärt är i 17-22-års åldern, exempelvis. När det kommer till aspekter som just ålder, kön och geografi så är det nämligen inte alls nödvändigtvis så att följarna har samma demografi som profilen själv. Att enbart se till detta när du ska arbeta med influencer marketing kan ofta leda till en mismatch mellan influencern och målgruppen. Utgå istället från saker som präglas framför allt av intresse och beteenden – och glöm inte att titta till konkret data! Att marknadsföra nya, svenskodlade bönor via ett populärt vegetariskt matkonto kan tyckas perfekt – men har influencern bara 8% svenska följare kommer det troligtvis inte att ge den effekt du vill.

Jobba strategiskt och långsiktigt – redan från början

Att tänka långsiktigt redan i inledningsskedet är den andra, stora anledningen till att din
influencer marketing kommer att bli lönsam. De två vanligaste målsättningarna när man väljer att arbeta med influencer marketing är 1) att bygga sitt varumärke och skapa engagemang eller 2) driva konvertering. Beroende på vilket ditt huvudsakliga syftet med kampanjen är så kommer du även att få olika typer av resultat på lång sikt.

”När brand love ökar,ökar även försäljningen på sikt, helt enkelt.”

En effekt av ökad varumärkeskännedom över tid kan till exempel även vara förhöjd “brand love” – alltså hur kunderna ser på ditt varumärke, helt enkelt. För varumärkeskännedom kan
förekomma ur flera perspektiv; såväl positiv som neutral eller negativ. Ett exempel är Telia som med lyckat resultat har arbetat med influencers kontinuerligt i ett par år och ökat den positiva bilden kring sitt varumärke – från att tidigare ha uppfattats som en aningens föråldrad leverantör. När en influencer du litar på talar gott om ett varumärke kommer ofta din tidigare uppfattning successivt att suddas ut – och när det är dags för dig att teckna nästa mobiltelefonabonnemang kanske Telia plötsligt är med i matchen. När brand love ökar, ökar även försäljningen på sikt, helt enkelt. Dessutom skapar du även varumärkesambassadörer!

” Ett okänt varumärke behöver vi ju påminnas om flera gånger för att till sist eventuellt
överväga att köpa.”

När du jobbar långsiktigt med influencer marketing kommer du självklart även att kunna
se en ökad försäljning – även om ditt varumärke är nytt, eller ska etableras på en ny marknad. Ett okänt varumärke behöver vi ju påminnas om flera gånger för att till sist eventuellt överväga att köpa. För sällanköpsprodukter, som resor eller gräsklippare, till exempel, är kontinuiteten ännu viktigare för att kunna träffa rätt personer och trycka på deras rätta knappar vid rätt tidpunkt. Den primära skillnaden mellan ett långsiktigt lönsamt resultat och den effekt du kan se på kort sikt är att ditt varumärke inte kommer att förbli varaktigt hos målgruppen – oavsett om målet är direkt konvertering eller varumärkeskännedom. Det där nya eko-glassmärket man köpte ett par gånger i juli kanske inte alls gör sig påmint i frysdisken inför barnkalaset i oktober, till exempel.

Samarbeta med rätt influencers

Det kan aldrig sägas för många gånger: välj ALDRIG influencers enbart utifrån hur många följare de har – eller bara baserat på din magkänsla. Det är ett vanligt misstag som kan påverka resultatet och lönsamheten enormt. Idag kan profiler köpa både följare, kommentarer och likes, vilket för det otränade ögat (med bristande hjälpmedel) kan vara svårt att se skillnaden på från verkliga. Råkar du arbeta med en influencer som har fejkföljare så kommer det tydligast att visa sig på resultatet – du får kanske en massa interaktioner och engagemang på inläggen – men inte ett enda köp i din e-handel, exempelvis. Om kampanjen har som mål att vara mer varumärkesbyggande kan det däremot vara svårt att se på engagemanget om följarna är verkliga eller ej. Här krävs då istället att du analyserar resultatet av effekten hos den utvalda målgruppen, med hjälp av direkta undersökningar. För att vara säker på att du samarbetar med rätt profiler är en influencerbyrå en mycket värdefull resurs.

”För att vara säker på att du samarbeta med rätt profiler är en influencerbyrå en mycket värdefull resurs.”

De har stora nätverk, praktisk erfarenhet av influencersamarbeten och, inte minst, relevant insikt kring vilka olika typer av profiler som kan vara relevanta (och lönsamma!) för dig. Utöver att se till att följarna faktiskt motsvarar din verkliga målgrupp så är även den utvalda influencerns tonalitet och inriktning extremt viktig för att skapa goda resultat för din kampanj. Det måste finnas en naturlig match mellan såväl influencern, ditt varumärke och produkten eller tjänsten som kampanjen handlar om. Influencern måste kunna prata om ditt varumärke på ett äkta vis, något som hänger nära ihop med vem personen är och vad han eller hon står för. Det är viktigt både för influencern själv OCH för dig – för att ingen av er ska brista i trovärdighet gentemot följarna och målgruppen.

Våga släppa kontrollen

En viktig aspekt som spelar in när det kommer till just trovärdighet är samtidigt att låta influencern vara helt fri att skapa sitt eget content. Våga släppa kontrollen och låt denne stå för det kreativa innehållet – det är ju ett proffs du anlitat! Influencers är duktiga kreatörer som känner sin målgrupp bäst, har etablerat en relation till sina följare och vet exakt vad som attraherar dem. Genom att överlåta skapandet till influencern får du helt och hållet målgruppsanpassat innehåll som kommer att generera högre engagemang och bättre resultat. Samtidigt blir det även kostnadseffektivt för dig som marknadsförare, då du eller ditt team inte behöver lägga tid på produktion.

Basera allt på statistik och historik

Den senaste tiden har media lyft problemet med fejkföljare och snedvridna siffror som uppstår i samband med det. Ett exempel är en influencer som har 500 000 följare och enbart driver ett tiotal klick till din hemsida. Det ses om en misslyckad kampanj och en bortkastad investering, det för att den individen har fejkföljare. Det finns två primära sätt att undvika samarbeten med sådana profiler. Ett alternativ är att göra en grundlig research runt profilen, titta på på deras kontot och jämför antalet följare med engagemanget. I det även hur den utvecklingen har sett ut under en längre period. Det andra alternativet är att kolla på deras följartrend, finns det tidpunkter där man ser en kraftig ökning av följare? Om det är fallet så är det en varningsklocka, många av köpen när det kommer till följare görs i bulk. Därav kan influencern en dag gå från 10000 till 15000 följare.

För att se till att du inte bara väljer rätt typ av influencers för din kampanj, utan faktiskt hittar de allra bästa profilerna, är det bästa sättet att utgå från den tidigare historik och statistik som präglar tidigare samarbeten. Utifrån influencerns egna data samt tredjepartsverktyg som benchmarkar och jämför resultaten så går det att dra slutsatser kring hur väl de har presterat inom olika kampanjer. Dessutom går det även att se mer detaljerad information, exempelvis inom vilken nivå av ett utvalt segment som influencern är som starkast. En influencer som levererar bra resultat när det handlar om inredning i budget- och mellanprisklass, exempelvis Clas Ohlson och Ikea, kanske inte alls presterar lika bra när det kommer till möbler i premiumklassen. Troligaste anledningen till detta? Följarna är sannolikt inte höginkomsttagare!

“När du samarbetar med en influencerbyrå får du professionell hjälp att pinpointa de profiler som är mest lämpade att bära ditt budskap och ditt varumärke.”

Genom att analysera de historiska resultaten av tidigare kampanjer så går det enkelt att utläsa ett potentiellt utfall av din kampanj, och dra slutsatser kring vad som passar just dig. Samtidigt går det att med hjälp av maskininlärning identifiera influencers med liknande resultat som också matchar din tilltänkta kampanj, baserat på dennes målgruppsdata och historik.

Artikeln är skriven av:

Sam Foroozesh – Grundare – Cure Media