Nordiska företag satsar mer på röststyrning och AI i sin marknadsföring än företag i USA och Storbritannien

Salesforce publicerar idag sin årliga rapport State of Marketing som ger oss en bild över de senaste trenderna inom marknadsföring. Det framkommer att nordiska företag använder AI och röststyrning i sin marknadsföring i större utsträckning än i USA och Storbritannien.

Vidare framkommer det att företag fortsatt vill utforska AI till att förutspå vilka produkter och tjänster som konsumenten vill ha, samtidigt som integritetsfrågor och förtroende står högt på agendan globalt.

Marknadsföring tar en allt mer central roll
Med en unik inblick i konsumentens beteende och behov spelar marknadsförare en avgörande och central roll. Nästan hälften (45 procent) av alla tillfrågade anser att det är marknadsföring som driver kundupplevelsen framåt och över hela affären, en ökning med 24 procent från föregående år.

“Marknadsavdelningen har en unik roll med sin förståelse för kundernas behov och förväntningar. Under 2019 borde alla företag därför ge marknadsavdelningen ett större inflytande i ledningsgruppen”, kommenterar Lotta Laurin, marknadschef norden Salesforce.

Personalisering drivs på av artificiell intelligens
I takt med att AI fortsätter utvecklas får marknadsförare bättre verktyg för att förstå vad kunder efterfrågar. Andelen marknadsförare som använder AI har ökat med 45 procent sedan 2017. En siffra som förväntas växa med 257 procent globalt de kommande två åren.

I Norden är det 38 procent som använder AI i sitt arbete och 38 procent använder smarta röstassistenter i kommunikationen. Detta kan jämföras med USA där endast 21 procent använder AI och 28 procent använder röstassistenter. I Storbritannien är motsvarande siffror 31 procent respektive 27 procent. Vidare anser 80 procent av nordiska marknadsförare att personaliserade budskap och skräddarsydda kundresor adderar ett starkt mervärde till hela marknadsarbetet.

Antalet datakällor ökar i jakten på djupare insikter
För att få en komplett bild av kunden krävs enorma mängder data. I Norden används i genomsnitt 53 olika datakällor, jämfört med det globala snittet om endast 12, och antalet beräknas öka till 80 under nästa år. I rapporten framkommer det också att marknadsförare upplever det svårt att använda all data för att få en enhetlig syn på den individuella konsumenten. Till sin hjälp använder de en mängd olika system som CRM, marknadsdatabaser, analysverktyg, och e-posthantering.

Att få och behålla kundernas förtroende avgör
De nyligen införda integritetsskydden har lett till att konsumentens förtroende till varumärket är en prioriterad fråga. Över hälften (51%) av alla marknadsförare säger att de är mer medvetna om vilka integritetsskydd som gäller, men endast 30 procent är helt nöjda med sin förmåga att balansera skydden i förhållande till kraven om personalisering.

43% av nordiska marknadsförare anser att de gör mer än vad som faktiskt krävs för att skydda konsumenternas integritet.

“Marknadsförare vänder sig i allt större utsträckning till AI för att kunna använda data för personalisering. Men precis som i andra stora teknologiska skiften medför ökningen av AI i marknadsföring en rad nya frågor. Till följd av de nyligen införda integritetsskydden är det en nödvändighet att få konsumentens förtroende. Mer än hälften av alla marknadsföringsteam är nu mer uppmärksamma på att hitta en balans mellan personalisering och integritet, än de var för två år sedan”, säger Lotta Laurin.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Salesforce Research under augusti/september 2018. Över 4.100 marknadsförare med ledande befattningar från Australien, Nya Zeeland, Brasilien, Belgien, Danmark, Finland, Frankrike, Hong Kong, Island, Indien, Japan, Kanada, Nederländerna, Norge, Singapore, Storbritannien, Sverige och USA deltog i undersökningen.

Här kan du läsa hela rapporten:

salesforce-research-fifth-edition-state-of-marketing FINAL