I år blir det julklappar för 23 miljarder kronor

I år väntas vi i Sverige köpa julklappar för 23 miljarder kronor i år. Det innebär att svensken i genomsnitt lägger 3 300 kronor på julklappsinköp. Störst uppsving får butiker som säljer leksaker, smycken och böcker. Och nätet är en av de största försäljningskanalerna.

I jul planerar ungefär hälften av konsumenterna (48 %) att köpa merparten av julklapparna på orten där de bor. Var tredje konsument anger att de kommer att köpa de flesta julklapparna på nätet.

En del av konsumenterna säger sig planera att dra ned på sin julkonsumtion. 3 av 10 tänker handla färre julklappar än förra julen. Men julhandeln som helhet väntas växa med 3 procent.

Julhandelns tillväxt är dock något svagare än tillväxten i den svenska ekonomin. En viktig förklaring är att fler väljer att göra sina julklappsinköp under Black Friday, vilket flyttar konsumtion från december till november.

Fem snabba fakta om julhandeln:

  • Dagligvaruhandeln har de senaste åren i genomsnitt sålt 27 procent mer under julveckan än den genomsnittliga veckan.
  • Konfektyrförsäljningen skjuter i höjden och mer än fördubblas under julveckan.
  • Fler blir glada av att ge än att av att få julklappar. Nästan 8 av 10 säger sig bli glada av att ge julklappar, och bara 6 av 10 blir glada av att få julklappar.
  • Julmat, pynt och lussebullar är det som folk anser är de viktigaste elementen för att skapa ”en riktig jul”.
  • Drygt 3 av 10 anser att tomten kan tas bort utan att en ”riktig jul” äventyras.

Här kan du läsa hela Svensk Handels Julrapport 2018