Artificiell Intelligens förändrar marknadsföringsbranschen

Intresset för företag inom AI-driven digital marknadsföring är större än någonsin bland investerare. En ny rapport från investmentbanken GP Bullhound visar att 10 miljarder kronor investerades i bolagen under andra kvartalet 2019. Tillväxten är allra störst i Europa.

En ny rapport från investmentbanken GP Bullhound visar att det under 2018 investerades 25 miljarder kronor i bolag som jobbar med AI-driven marknadsföring och 10 miljarder kronor under det andra kvartalet 2019.

Medan Nordamerika står för den största andelen investeringar så är tillväxten störst i Europa. Under första halvåret 2019 stod Europa för 30 procent av investeringarna.

AI-utvecklingen är ännu i sin linda, men vi ser ett väldigt stort intresse från investerare. AI kommer i allt högre utsträckning att integreras i digitala tjänster och marknadsföringsprocesser. Samtidigt kommer den mänskliga intelligensen och intuitionen att vara avgörande för att tolka resultat, hitta rätt insikter och omsätta dem till framgångsrika kreativa strategier, säger Johannes Åkermark på GP Bullhound som varit med och tagit fram rapporten.

Tre huvudteman lyfts fram i rapporten: så kallad hyper-personalisering, varumärkesbyggande och business to business. Det vanligaste är att marknadsförare använder AI för att personalisera kundresan (24% av bolagen), något som sex av tio (59%) planerar att göra under de kommande två åren. Rapporten lyfter även fram vikten av att experter inom digital marknadsföring, inklusive byråer, måste ta ett stort ansvar i att hjälpa företag att använda AI på rätt sätt.

Här kan du ladda ned rapporten.