Stora skillnader i hur kunder och företag ser på framtiden

Under SAS Analytics Experience i Milano presenterades en undersökning om hur kunder och företag ser på utvecklingen de närmaste 10 åren. Skillnaderna erbjuder stora möjligheter för företag att möta kundernas förväntningar.

Nyligen genomförde SAS Institute sin årliga konferens Analytics Experience där 1600 personer från hela världen samlades för att ta del av det senaste inom analys och AI. Bland annat presenterades en undersökning som SAS Institute gjort tillsammans med Futurum Research om hur olika grupper ser på framtiden. Man ställde 272 (!) frågor till över 4000 personer världen över om vad de tror kommer hända i framtiden, hur bekväma de är med olika tekniska utvecklingar samt hur de ser på lojalitet och tillit till företag och myndigheter.

Resultaten visar på stora skillnader i hur konsumenter och företag ser både på framtiden, men även på varandra. Exempelvis menar 35% av konsumenterna att det är obekväma med teknik i butiker, medan företagen tror att hela 78% av konsumenterna är obekväma. Det går med andra ord att ha mer teknik i butiker än vad företagen tänker sig utan att skrämma bort kunderna.

Tillit är ett område som det talas mycket om idag, och det är därför skrämmande att se att hela 61% av konsumenterna upplever att de helt tappat kontrollen över sin egen data. Dessutom är 76% oroliga över hur företag idag använder personlig data om konsumenter, samtidigt som 77% av företagen erkänner att de ibland sjösatt ett program som inte riktigt levt upp till goda säkerhetsnivåer, i syfte att få en konkurrensfördel gentemot andra aktörer. Så konsumenterna verkar inte vara fel ute när de säger att de inte litar riktigt på företag. Det betyder å andra sidan att det finns ett stort arbete att göra för att öka transparensen och visa konsumenterna hur man använder deras data.

Totalt sett går rapporten igenom fem huvudsakliga områden:
• Smarta teknologier – hur konsumenter förhåller sig till teknik
• Immersiv teknik – Hur konsumenter upplever och interagerar med teknik
• Digital Tillit – Tillit till företag och teknik
• Lojalitet i en digital tidsålder – Vad lojalitet innebär i framtiden
• Agilt arbetssätt och Automation – Hur teknik kan användas för att öka engagemang

Inom varje område finns ett flertal olika resultat som är mycket spännande, framför allt om man funderar över hur konsumenter tänker och tycker kring teknik.

Man har även gjort ett försök att bryta ner undersökningen i regioner, men som några av mina franska kollegor uppmärksammade så har man då omkring 1000 konsumenter som representerar hela EMEA-regionen. Det vill säga Europa, Mellanöstern och Afrika, ett område som utgör ca 32% av jordens landyta, och som har 2,4 miljarder invånare. Det är med andra ord svårt att dra några slutsatser om relevansen i Sverige, eller ens Europa med det underlaget. Mot bakgrund av att många svenska bolag ändå agerar på en global marknad rekommenderas därför den globala rapporten som du finner här.