YouTube är den viktigaste mediekanalen för unga vuxna

YouTube är den viktigaste mediekanalen i målgruppen 15-35 år och det är sponsrade innehållssamarbeten med influencers som har störst påverkan på målgruppens köpintentioner.

Det visar en ny undersökning som analysföretaget Annalect har gjort på uppdrag av YouTube-nätverket Troot Network.

Innehåll skapat av YouTube-kreatörer nästan dubbelt så stor räckvidd i målgruppen 15-35 år på daglig basis jämfört med kommersiell TV, enligt Annalects undersökning. Hela 90 % av tillfrågade i målgruppen 15-35 år tittar på YouTube varje vecka.

“YouTubes räckvidd talar givetvis sitt tydliga språk där det finns en otroligt stor potential med att synas via Influencers. Annonsörer har möjlighet att bygga ett engagemang kring varumärket genom influencers följarskara och community. Mediekonsumtionen är mycket mer aktiv i jämförelse med kommersiell TV.” säger Christofer Båge, Country Manager för Troot Network i Sverige.

Undersökningen visar dessutom att sponsrade samarbeten med youtubers har en starkare effekt när det gäller att påverka köpintentioner jämfört med medieinvesteringar i alla andra mediekanaler.

Hela 65 % av de tillfrågade i undersökningen har övervägt att köpa en produkt eller tjänst som de sett i en sponsrad video skapad av en youtuber.

“Denna målgrupp relaterar mer till influencers än till traditionella kändisar, sponsrade samarbeten har därför stor potential att påverka deras köpintentioner . Undersökningen visar också att just YouTube är den viktigaste mediekanalen för dem,” säger Christofer Båge.

Resultatet från undersökningen avslöjar samtidigt att hela 42 % har valt att avfölja en influencer på grund av vad de upplever som för mycket sponsrade samarbeten.

“Detta är något som varumärken bör vara medvetna om när de investerar i sponsrade samarbeten med influencers. Att ett dåligt utförd innehållssamarbete leder både till undermåliga resultat för annonsören samt att influencers tappar förtroende och följare. Det är därför centralt för båda influencers och annonsörer att
se till att det är en balans mellan organiskt innehåll och sponsrade samarbeten,” säger Christofer Båge.

Intressant statistik från undersökningen i målgruppen 15- 35 år:

– YouTubes daglig räckvidd av innehåll skapat av youtubers: 64%
– Kommersiell TV:s dagliga räckvidd: 34%
– YouTube är den mediekanal som påverkar köpintentioner mest
– YouTube är den mediekanal som målgruppen anger som viktigast
– YouTube är den mediekanal som minst antal tillfrågade personer anser vara “oviktig”
– 65 % av tillfrågade har övervägt ett köp av en produkt som presenterats i en sponsrad video skapad av en youtuber
– 57% har påverkats positivt till en produkt eller ett varumärke som medverkat i en sponsrad video skapad av en youtuber