Storföretagen förbereder sig för GDPR, men småföretagen ligger efter

Det är inte lång tid kvar innan den nya dataskyddsförordningen GDPR träder i kraft. Till den 25:e maj måste företagen har uppgraderat sin hantering av data för att följa de nya lagarna, och såväl Facebook som Google och Microsoft lanserar nu nya verktyg för att användarna ska kunna hantera sina integritetsinställningar. Däremot är de flesta mindre företag inte ens medvetna om den nya lagen visar en undersökning.

Facebook meddelade i förra veckan att de kommer samla ihop alla inställningar för integritet och datadelning på ett och samma ställe. Detta för att göra det enklare för användarna att justera sina inställningar för vilken data de delar med sig av utan att behöva hoppa runt mellan olika sidor.

Utöver denna förändring kommer de även med en serie instruktionsfilmer som visar hur användare kan ta bort gamla inlägg, hur användarnas data används för annonser samt vad som händer om ett konto tas bort. Det hela är del i att göra användarna mer medvetna, och samtidigt se till att följa den nya lagen. Det är även första gången som Facebook publicerar sina interna policys för användarnas persondata.

Facebook är dock inte ensamma om att behöva göra förändringar i sin hantering och kommunikation. Även Google införde nyligen en ny “privacy dashboard” för att användare ska kunna ha kontroll över sin personliga information. I det nya verktyget kan användarna se, och styra, vilken information Google har, samt vad den används till.

Microsoft har tidigare fått kritik från EU för att de inte samlat in och hanterat personlig data på ett korrekt sätt har nu också uppdaterat sina policys, och lanserade nyligen ett nytt verktyg för att användarna ska kunna få översikt över de data som samlas in av företaget.

Samtidigt skruvar EU upp tonen, eftersom undersökningar visar att endast två av de 28 medlemsländerna gjort nödvändiga anpassningar i den nationella lagstiftningen för att följa det nya direktivet. I Sverige bedöms 50-100 lagar behöva ändras och justitiedepartementet jobbar just nu febrilt för att hinna klart i tid. Även företagen ligger långt efter, och i England visar en undersökning att endast hälften av företag med färre än 50 anställda känner till den nya lagen, och ännu färre har aktivt påbörjat arbetet med att anpassa sig efter den nya lagen.

EU kommer därför med både piska och morot för att driva på arbetet, och bland annat har de tagit fram flera stöddokument och avser erbjuda hjälp till såväl företag som nationer genom olika partnerskap.
Mer information finns på GDPRs officiella hemsida.