Öppna kontorslandskap inverkar negativt på kommunikationen

En stor studie som genomförts av forskare på Harvard Business School visar att ett öppet kontorslandskap faktiskt minskar mänskliga interaktioner och istället ökar den digitala kommunikationen mellan medarbetarna. Med andra ord precis tvärtom mot vad öppna kontorslandskap använts för.

För flera år sedan började företag införa öppna kontorslandskap som ett sätt att öka interaktionen mellan medarbetarna och se till att alla visste vad som hände på företaget. Modellen har fått både ris och ros, och flera studier har gjorts på effektiviteten av öppna kontorslandskap jämfört med andra kontorslösningar. Nu kommer dock en studie som gått på djupet kring hur människor kommunicerar i ett öppet kontorslandskap jämfört med ett traditionellt kontor med vanliga rum.

Forskarna Ethan Bernstein och Stephen Turban genomförde sin studie på två stora företag. Båda hade haft traditionella kontor, och medarbetarna försågs med utrustning som mätte vilka de tittade på under dagen samt om de pratade med eller lyssnade på folk. Dessutom mättes den digitala kommunikationen medarbetarna emellan. Efter en kontrollperiod gjordes kontoren om till öppna landskap utan skärmar eller liknande avgränsningar mellan medarbetarna, och forskarna fortsatte sin datainsamling. Resultatet visar, förvånande nog, att interaktionen öka mot öga minskade med hela 70% när företagen gick över till öppna kontorslandskap. Samtidigt ökade den digitala kommunikationen i form av chattar och email med motsvarande 70%.

Slutsatsen som forskarna drar är att medarbetarna hittar nya strategier för att få arbeta ostört, och skärmar då mentalt av sig från de övriga på företaget. En annan teori är att medarbetarna blir överstimulerade och helt enkelt inte orkar ta in alla intryck när det inte går att stänga dörren. Oavsett vad som är den bakomliggande orsaken talar resultatet sitt tydliga språk: Att gå över till ett öppet kontorslandskap kan vara förödande för den mänskliga kontakten medarbetare emellan.

Så om du funderar på hur du ska strukturera kontoret kan det vara väl värt att fundera på vad målet med just ditt företags kontor är. Om du vill stimulera mänsklig kontakt och att medarbetarna ska träffas ansikte mot ansikte så ska du, tvärt emot vad som kanske verkar mest logiskt, gå över till ett öppet kontorslandskap.