Medelåldern för barnens första egna smartphone är 10,3 år

En ny rapport kring barnens förhållande till modern teknologi visar flera intressanta insikter kring den nyaste generationen, den som inte känner till ett liv utan internet. När börjar de använda internet, skaffa sig konton på sociala medier och varifrån surfar de?

Det är Influence Central som står för studien, som utförts på 500 mammor i USA, och vars titel lyder Kids & Tech: The Evolution of Today’s Digital Natives. Stacy DeBroff, företagets grundare och VD förklarar för TechCrunch varför man intervjuat bara mammor – man ville vara konsekvent med den föregående studien från 2012, som också intervjuade 500 amerikanska kvinnor.

Ett kanske inte helt uttömmande svar.

DeBroff konstaterade också att mobiltelefonerna gått från att vara ett kommunikationsmedel mellan barn och föräldrar till att bli ett medel för aktivitet och interaktion på en mycket bredare nivå.

Några av de främsta slutsatserna från studien var:

  • Medelåldern för barnens första, helt egna smarta mobil är 10,3 år
  • Användningen av surfplattor under bilturen har gått från 26 procent 2012 rill 55 procent, och av smartphones från 39 procent till 45 procent idag
  • 2012 var “bara” 42 procent av barnen uppkopplade till internet via en egen dator eller surfplatta – nu ligger siffran på 64 procent
  • De flesta barnen, 39 procent, är 11,4 år gamla när de får sitt första användarkonto på sociala medier – och 11 procent får de till och med innan de fyllt 10 år
  • 24 procent av ungarna har egen, “privat” tillgång till internet från sina sovrum, jämfört med 15 procent 2012
  • Således är det 76 procent som loggar in på nätet från ett gemensamt familjerum, mot 2012 års 85 procent.

Det verkar alltså som att föräldrarna börjar släppa något på kontrollen över ungarnas internetvanor. Studien säger dock inget om ungarna surfar via egna mobilabonnemang, eller om det handlar om Wifi-uppkoppling på hemmaplan.

Det vore intressant att se en liknande, och kanske mer utförlig studie utföras i Sverige eller Norden. Använder “våra” barn mer eller mindre plattor och mobiler? Hur ser medelåldern ut här för den första, egna mobiltelefonen?

Företaget bakom denna studie är markandsföringsbyrå, så intresset ligger i att undersöka hur denna nya generation förhåller sig till den digitala tekniken. Dagens annonsörer måste ta barnens mobila vanor i beaktande, då dessa om några år kommer spela en allt ökande roll på marknaden.

Hur kommer deras konsumtionsvanor online att se ut?

Läs mer: Mobilen tar upp 50 procent av ungas tid