Googles metod för effektiva medarbetare – Mindfulness

Mindfulness har dykt upp mer och mer den senaste tiden, men det råder fortfarande missuppfattningar om vad det egentligen handlar om. Det är på sätt och vis en form av meditation, men inte i syfte att tömma hjärnan på tankar, utan att bli mer medveten; att bli ”full of mind”.

På samma sätt som vi behöver få information från flera olika källor för att fatta beslut, behöver vi ha information från flera olika känslor för att fungera optimalt. Mindfulness är en metod för att bli medveten om vad som händer inom oss. Du har kanske upplevt att du går runt med en olustig känsla, eller känner att kroppen är stressad men du vet inte varför. Mindfulness kan då vara en metod för att ta reda på vad det är som händer i dig för att sedan kunna ta itu med det. För så länge de omedvetna delarna av din hjärna lever i tron att det är något du borde göra så kommer du inte fullt kunna koncentrera dig på vad de medvetna delarna av hjärnan tycker att du borde göra.

Om du inte känner till något så är det svårt att agera på det, men konsekvenserna av att inte agera, eller att agera felaktigt kan ändå bli stora. Genom att bli mer medveten om vad som påverkar dig så ger du dig själv helt enkelt möjligheten att lösa problem och kunna arbeta mer fokuserat med nästa uppgift. Genom att bryta ut lite tid för en mindfulnessövning så kan du få mycket mer gjort resten av dagen. Även om du inte direkt kan lösa det som gör att du går med en stressad känsla, så är du nu medveten och kan hantera känslorna och situationen på ett adekvat sätt.

Detta hänger väl ihop med konceptet om Emotionell Intelligens, där första steget är att Förstå känslor och tankar hos oss själv och andra. Först när vi förstår dem kan vi Hantera dem adekvat och sedan Fokusera våra tankar och känslor på det som ger oss bästa effekt i varje situation. Om du inte förstår så kommer du heller inte kunna fokusera på det som ger dig bäst effekt.

Så även om vissa mindfulnessövningar kan kännas banala (känn hur ett russin känns i munnen) så kan konsekvenserna av att bli mer medveten om vad som händer i dig faktiskt räknas på i pengar. Det är till och med så att Google valt att löpande genomföra kurser och utbildningar i mindfulness för sin personal. De har dessutom en lång kö för att få vara med på dessa kurser, så intresset är stort både från företagets och medarbetarnas sida. Det är helt enkelt så att det finns ett affärsvärde i att ha personal som agerar medveten och adekvat.