Allt fler satsar på native-annonsering

I MediaRadars senaste Consumer Advertising Report framkommer att native-annonsering ökat med 74 % på bara ett år, medan print- och programmaticannonser tappat.
Studien genomfördes från Q1 2016 till Q1 2017 och analyserade hur annonsörer spenderar sina budgetar. Såväl printkampanjer som digitala och email-kampanjer undersöktes i förhållande till annonsformaten native, video och mobilannonsering. Resultaten visar tydligt att hela printsektorn är i gungning och att programmatic tappat en hel del det senaste året. Vinnarna i årets undersökning är nativeannonsering, emailkampanjer och mobilannonser.
Att programmatic tappat menar Todd Krizelman, VD på MediaRadar, beror på att annonsörerna känner sig osäkra på hur skyddade deras varumärken är. Mycket beror sannolikt på YouTube-krisen i början av 2017, när flera varumärkens annonser syntes i ofördelaktiga sammanhang. Han menar dock att vi snart kommer att se en ökning igen, när företagen hittat vägar att trygga annonsörernas varumärken och mer direkta programmaticlösningar utvecklats.
Vad gäller print så är det inte helt enkelt, medan totalsumman visar på en tillbakagång så har nischade och lokala tidningar faktiskt ökat sina annonsintäkter. Det tyder på att personaliseringen även börjar synas i printsammanhang och att det är viktigare att nå rätt personer än att nå alla personer. Sannolikt är det en trend som kommer fortsätta utvecklas i takt med att konsumenterna förväntar sig mer riktad reklam.
Den stora ökningen för native-annonsering kan inte förklaras av annat än att nativeannonsering har bättre resultat än treditionella annonsformat menar Krizelman. Konsumenterna tittar oftare på nativeannonser och dessa har även bättre konvertering, därför är det naturligt att fler annonsörer efterfrågar det formatet.
Även email-kampanjer har ökat, sannolikt till följd av dess låga kostnad och möjligheten att tala direkt till mottagaren. Frågan är dock hur många som faktiskt öppnar sina mail, och hur många som slänger dem så fort de kommer. Men att många kundklubbar numera skickar ut sina nyhetsbrev via mail istället för via post förklarar sannolikt en stor del av ökningen.
Slutligen har mobilannonsering sett en ökning, om än en blygsam sådan. Men att mobilen idag är vårt viktigaste verktyg är svårt att argumentera emot. I takt med att mobilen dessutom får flera funktioner och används till allt mer av våra inköp är det också naturligt att vi får allt mer reklam i våra mobila enheter.
När man tänker efter är det därför inga förvånande nyheter i rapporten. Dock är det uppmuntrande att se att personalisering och relevans får allt större betydelse i reklamsammanhang. Konsumenterna förväntar sig att få ta del av information som hjälper dem i deras liv, något som såväl riktade kampanjer som native-annonser bidrar till.