Google har störst räckvidd i Sverige på internet. En av anledningarna till den höga räckvidden är att webbsidan ofta är startsida för svenska internetanvändare. Den webbplats som vi ägnar mest tid på är däremot Facebook som tar över 30% av vår totala tid på internet.