Krångel i kassan ökar i svenska nätbutiker och försvagar försäljningen online

Stripe kan idag visa att nätbutiker i Sverige, precis som förra året, förlorar försäljning till följd av brister i kassahanteringen.

Kunder avstår från att handla på nätet då företag begår onödiga fel som att missa att blockera passerad giltighetstid på betalkort eller erbjuda autofill. Det visar årets undersökning av Sveriges 100 populäraste nätbutiker, framtagen av Stripe under januari 2019.

Undersökningen visar att situationen försämrats i jämförelse med förra året:

  • Nu hade 95 av butikerna tre eller fler allvarliga problem i kassan. I förra undersökningen var de 89 stycken. Alltså en tydlig ökning.
  • Antalet fel i genomsnitt var högre, 4,20 till skillnad från 4,06 problem förra året.
    11 procent av butikerna hade sex fel eller fler, i jämförelse med förra årets resultat då ingen butik hade fler än fem fel.
  • Exempel på fel var bland annat att kassor misslyckades med att i realtid identifiera vilken typ av kort kunden använde (det vill säga att visa en ikon för Visa, Mastercard med flera) och därmed låta kunden vara säker på att fylla i rätt uppgifter eller automatiskt blockera kort som passerat sina giltighetsdatum, ett enkelt sätt att hejda kunderna från att ange felaktiga uppgifter.
  • Ett ytterligare fel var att butiker inte hade autofill korrekt installerat och gjorde det därmed krångligt för kunder som måste fylla i alla sina adressuppgifter varje gång de köper något.

Undersökningen visar också att situationen förbättrats något i jämförelse med förra året:

Spridningen av antalet fel förändrades också mellan undersökningarna. Vid fjolårets undersökning uppvisade majoriteten, 52 av de 100 butikerna, hela fem fel i kassan. I den senaste undersökningen hade nästan samma majoritet, 56 procent ”endast” fyra fel.

I fjol misslyckades 35 procent av kassorna med att i realtid identifiera vilken typ av kort kunden använde (det vill säga att visa en ikon för Visa, Mastercard med flera) och därmed låta kunden vara säker på att fylla i rätt uppgifter. I år hade den siffran sjunkit till 25 procent.

Förra året var det endast 22 procent av sajterna som automatiskt blockerade kort som passerat sina giltighetsdatum, ett enkelt sätt att hejda kunderna från att ange felaktiga uppgifter. I år klarade 26 procent det.

Var tredje butik, 34 procent, hade inte autofill korrekt installerat förra året och gjorde det därmed krångligt för kunder som måste fylla i alla sina uppgifter varje gång de köpte något. I år har den siffran sjunkit till 18 procent.

Många onödiga problem kvarstår och i vissa fall har även betalningsflödet försämrats – mängden fel, inte minst antalet per butik, har blivit fler. Problem i betalningsflödet fortsätter alltså att vara hinder för många kunder, som ofta vill handla på nätet just för att spara tid och krångel.

”Sådana här tekniska fel irriterar kunderna och skadar varje butiks goodwill och varumärke, säger Erik Olofsson, Nordenchef, Stripe. ”Många kunder lämnar sin varukorg i kassan. Det är onödigt, det sänker företagens konkurrenskraft och det försvårar övergången till digital handel.”