Silverhåriga surfare är minst lika tekniska som yngre generationer

Enligt en studie utförd av iProspect är äldre generationer (silverhåriga surfare) lika självsäkra på sin internetanvändning som yngre generationer.

Nära 1.000 personer i åldrarna 30 år och äldre deltog i undersökningen. Studien visade skillnader på attityder inom teknologi och media bland personer i 30-49 års ålder och de mellan 50-59, 60-69 och 70+ år.

Studien visar samtidigt att självförtroendet inom teknologi och internet är lika hög bland de personer som är 50 å r eller äldre, som de yngre.

Statistik som är framtagen av iProspect:

–  80% av 50-59 åringar, 88% av 60-69 åringar och 92% av de över 70 år ser inte ålder som en barriär inom internetanvändning. 70% av 30-49 åringar ser dock ålder som en barriär.

– Ingen skillnad upptäcktes i attityden för online-shopping mellan åldrarna 30-70 år.

–  Internetanvändning verkar höjas med ålder. 63% av människor i åldern 70+ år säger sig spendera 11-30 timmar i veckan online, medan 47% av människor mellan åldrarna 60-69 år, 43% 50-59  och 39% 30-49 år spenderar samma timmar.

–  Yngre och äldre generationer verkar lika säkra med datasäkerhet.

“Ett nedlåtande synsätt råder vad det gäller den äldre generationen och den måste upphöra”, säger Chris Whitelaw, CEO för iProspect. “Människor över 50 år är lika självsäkra och digitalt kunniga som yngre”. “Denna undersökning bevisar att äldre människor är lika kapabla som andra och borde behandlas på det sättet”, berättar Chris Whitelaw.