Native-annonser 300 procent effektivare än vanliga annonser

I en studie gjord av Sharethrough tillsammans med Placed visar det sig att native-annonsering drev markant mer trafik till fysiska butiker än vanliga annonser.
Sharethrough är en plattform för native-annonser och Placed jobbar med att analysera platsdata för individer. Tillsammans ville de undersöka hur stor effekt native-annonser har på butiksbesök jämfört med vanliga annonser. De testade tre olika företag: en snabbmatsrestaurang, ett klädmärke och en elektronikkedja.
Placed har en stor panel med testpersoner, som delar med sig av sina platsdata från telefonen till Placed för att kunna spåra deras rörelser i realtid. De kopplade dessutom ihop användardata från mobilen med desktop-data för att få en komplett bild av testpersonernas exponering för annonser och rörelsemönster.
Resultatet visade att det var hela 21% mer sannolikt att personer som sett en native-annons skulle besöka företagets butik än de som sett en vanlig annons. För företagen innebar det här en 300 % större besöksökning från native-annonsering än vad de brukar få från vanliga annonser.
Men det behöver så klart sättas i relation till kostnaden för annonsen. En native-annons kostar mer än en vanlig annons. Men utslaget per besök till följd av annonsen kostade det bara 41 cent per person, och för elektronikkedjan endast 22 cent per person.
Att det var en bra investering bevisas ytterligare av att snabbmatsrestaurangen efteråt meddelade att varje spenderad dollar gav ca 20 dollar tillbaka i intäkter. Siffrorna som baseras på försäljningsökningen i restaurangen under annonsperioden, och är inte baserade på hur mycket varje individ spenderade. Men det är ändå imponerande siffror.
Sharethroughs VD och grundare Dan Greenberg menar dock att de inte korrigerat för andra faktorer, varför han är noga med att påpeka att det inte är självklart att hela ökningen berodde på native-annonserna. Studien undersökte heller inte om annonserna syntes på desktop eller mobil, vilka av kontrollannonserna som var bilder eller filmer, och inte heller vilken som var den sista annonsen innan personen besökte butiken.
Trots dessa möjliga felkällor visar tre distinkt olika branscher liknande resultat, det enda de har gemensamt är att de har fysiska butiker för att sälja sina produkter, och att de vänder sig direkt till slutkonsument. I övrigt ser kundernas köpresa och beslutsprocess för de olika typerna av varor helt olika ut. Det skulle därför stärka sannolikheten att en stor del av ökningen var beroende av just native-annonserna.
Sharethrough och Placed meddelar dock att de ämnar fortsätta samarbetet för att kunna göra bättre och mer renodlade studier i framtiden. Så de överväldigande positiva resultaten för native-annonsering kan komma att minskas något i framtiden, men det är en tydlig indikation på att native-annonsering har bättre effekt än annan typ av annonsering.