Hitta meningen i ditt arbete: Tänd gnistan för en tillfredsställande karriär

SponsoredHela denna artikel är reklam från coachhub.com

Många av oss känner ångest när semestern tar slut och vi återvänder till våra arbetsplatser. I dessa stunder, dyker många frågor upp. Vad är det som verkligen motiverar oss i vårt arbete? Är det lönen, strävan att avancera i hierarkin, eller kanske något mer djupt rotat?

Vi bor i ett land som präglas av en stark arbetsmoral, ett robust socialt skyddsnät och arbetsförmåner som överträffar de i många andra länder. Men trots detta visar studier att 51% av Sveriges arbetande befolkning kämpar med motivation på arbetsplatsen. Detta är en siffra som sticker ut jämfört med andra europeiska nationer.

I den här artikeln ska vi utforska frågan om hur syftet sätter prägel på motivationen i vårt arbete och ger dig konkreta tips om hur du kan skapa en givande karriär, som går långt utöver de enkla ekonomiska belöningarna.

Upptäcka belöningar som sträcker sig bortom ekonomiska incitament

I dagens samhälle är det lätt att hamna i tankesättet där vi betraktar vårt arbete som ett sätt att uppnå ekonomisk stabilitet. Visst, arbetet tjänar en viktig funktion genom att ge oss de grundläggande nödvändigheterna som mat, husrum och till och med lite extra för att njuta av utlandsresor. 

Men det är viktigt att förstå att ekonomiska incitament ger tillfällig tillfredsställelse. Således motiverar det enbart oss till en viss gräns. För att finna tillfredsställelse behöver vi upptäcka en drivkraft som går bortom det materiella. Framförallt bör det kopplas till större livsmål. Till exempel våra värderingar och strävan att göra en meningsfull inverkan på världen.

När vi knyter vårt arbete till något större når vi en punkt där jobbrelaterad ångest minskar och arbetsdagen istället ses som en positiv och berikande del av vårt liv. Så, hur kan vi göra detta?

Hitta ditt syfte genom självreflektion

Det är viktigt att börja identifiera ditt eget syfte. Tänk på att detta är en personlig resa som kommer att kräva en betydande självreflektion. Framförallt genom att du undersöker dina egna personliga värderingar. Var beredd på att ställa svåra frågor till dig själv. Två enkla frågor inkluderar: Vad motiverar dig i arbetet och vad dina mest grundläggande värderingar är.

För att börja denna resa föreslår vi tre enkla steg:

  • Vision: Utforma en vision för ditt framtida arbetsliv. Föreställ dig hur du vill att det ska se ut om fem, tio eller tjugo år och vilket arbete du vill utföra.
  • Värderingar: Reflektera över dina grundläggande värderingar och hur de formar ditt yrkesval.
  • Passioner: Identifiera dina passioner. Kanske älskar du musik, eller brinner för sport.

Kom ihåg att detta är personligt och det finns inget rätt eller fel svar. Det viktiga är att du först identifierar ditt syfte, värderingar och passioner.

Hur kan du integrera ditt syfte med arbetslivet?

När du har en klarare bild av dina värderingar och ditt syfte behöver du integrera detta i ditt arbetsliv. Detta kan dels betyda att du väljer att koppla in detta i ditt nuvarande jobb. Men det kan även behöva betyda att du behöver byta arbetsgivare eller karriär.

Ett första steg är att skapa en handlingsplan. I den planen bör du identifierar de steg du behöver ta för att anpassa ditt arbete till ditt syfte. Det kan handla om att ta på sig nya projekt, byta yrkesroll eller ansöka om omställningsstudiestöd för att få nya kunskaper från universitetet.

Tänk även på att rådfråga dina planer med vänner, familj och mentorer. Deras stöd kan hjälpa dig att hålla dig motiverad och på rätt spår, för du kommer sannolikt möta hinder och utmaningar längs vägen.

Sist men inte minst bör du regelbundet reflektera över ditt syfte och se hur väl det stämmer överens med det du gör eftersom omständigheter, värderingar eller intressen ständigt förändras.

Vad är fördelarna med att koppla upp sitt syfte i arbetslivet?

Det finns många fördelar genom att prioritera och integrera vårt syfte i arbetslivet. Nedan har vi listat tre primära fördelar som många personer känner när de väljer detta tankesätt.

  • Förhöjd motivation: Din motivation drivs inte längre endast av yttre belöningar, som lön eller befordringar. Utan istället drivs du av en inre önskan.
  • Större tillfredsställelse: Du blir mer benägen att känna glädje i din karriär. Framförallt då arbetet inte ses som ett sätt att tjäna pengar, utan som ett medel för att göra en inverkan i ditt liv.
  • Minskad risk för utbrändhet: Det hjälper dig att upprätthålla en hållbar balans i ditt liv.

Sammanfattning

Att hitta ett djupare syfte i sitt arbete är nyckeln till en mer meningsfull karriär. Genom att koppla ditt syfte, personliga värderingar och passioner i ditt arbete, så kan du skapa en karriär som inte enbart uppfyller dina ekonomiska behov. Utan att även uppfyller dina personliga ambitioner. Vi hoppas att denna artikel har varit lärorik och att den ger dig verktygen för att påbörja din resa mot ett mer givande arbetsliv.