Bara hälften vill se relevanta annonser

Folk är mindre accepterande av annonsering på nätet när de får mer information kring hur deras personliga data används för riktade annonser.

Ny forskning från Information Comissioner’s Office (ICO) visar att två tredjedelar (63 procent) initialt ansåg att det var acceptabelt med displayannonser i utbyte mot att innehållet på sajten var gratis.

Men när respondenterna i studien fick veta vilken typ av information webbplatserna delar med annonsörerna sjönk siffran rejält till 36 procent. Vidare ansåg 43 procent att displayannonser var oacceptabelt.

Även om majoriteten visste att deras sök- och köphistorik används för att visa relevanta annonser, ville de inte att informationen skulle delas med företag.

Men hälften (54 procent) av alla deltagare i studien föredrar att se relevanta annonser än till synes slumpmässiga annonser. Vilket betyder att den andra hälften hellre vill se slumpmässiga mot att deras uppgifter är intakta.