Zeifie-grundaren Michaela Holtz blev Årets Genius 2015

Uppstarten Zeifie, grundad av Michaela Holtz blev “Årets Genius 2015” i går kväll. Utmärkelsen delades ut av Nordnet under Genius meetup, en kväll om rättvisare fördelning av stödkapital till startups grundade av kvinnor.

– Zeifie har uppstått ur ett konkret behov, precis som Genius. Det är inte en kvinnofråga att kunna gå säker på stan, det är en samhällsfråga. Och det är inte en kvinnofråga med jämställd finansiering för startups – det är i sin tur en tillväxtfråga, säger Michaela Holtz.

Drygt 100 personer deltog under kvällen, där sex startups grundade av kvinnor presenterade sina affärsidéer för en panel av rådgivare och privatinvesterare. Priset, 10,000 kronor och 1 års mentorskap, delades ut av Nordnet.

– Nordnet vill vara med och stärka kvinnors möjligheter att förverkliga sina innovativa idéer. Det vinner vi alla på, säger Nordnets HR-chef Jenny Garneij.

–  Att visa på mångfald och argumentera fördelarna för företag att rekrytera för och finansiera mångfald är tunga frågor, men vi ser att det funkar bra i den här typen av format. Alla presenterande företag var strålande, säger Annika Englund, entreprenör och en av grundarna av Genius.

Om Zeifie
Zeifie är en app för personsäkerhet som använder geolokalisering och communitytänk för att minska upplevelsen av otrygghet i samhället. Zeifie använder ny teknik och social uppkoppling samt en bärbar knapp i form av ett smycke som skickar ut en hjälpsignal till människor i närheten.http://zeifie.com

Alla presenterande företag:

Genews – genuskritisk nyhetsbevakning
Zeifie – säkerhet- och överfallslarm via mobilen
Blank Spot Project, medborgarfinansierad utrikesjournalistik
Competencer – bli ditt bästa jag
Weavler – webshop and marketplace
Blue Call – appen som kopplar samman personer i behov av samtalsstöd med personer som kan erbjuda det

Genius
Englund & Caracolias ställer frågorna och söker svaren på vad det är för strukturer och attityder i skolan, i näringslivet, inom forskningen och hos riskkapitalet som står i vägen för tillväxt genom mångfald? Vi för samman aktuella talare, brännande firesides, angelägna frågeställningar varvat med ny statistik och rapporter om hur det egentligen är ställt med mångfalden i svenska teknik- och uppstartföretag och vad vi kan göra åt det. Mångfald och en jämställd teknikbransch är inte kvinnofrågor – det är tillväxtfrågor.
http://www.ictgenius.se