Youtube värderat till 200 miljarder dollar

Google-ägda Youtube har, som eget företag, blivit värderad till 200 miljarder dollar av analytikern Laura Martin.

Martin beräknar att Google, genom att dela upp företaget i flera delar, kan vara värt 50 procent mer än vad det är idag.

Enbart Youtube är på så vis värderat till 200 miljarder dollar, vilket är 30 procent mer än vad det är värderat till inom Google.

Läs mer här.