Youtube uppdaterar sina mobilappar

Youtube ser över sina mobilappar och ger samtliga – från webapp till iOS – en ansiktslyftning.

Den nya designen bygger på tre flikar: ”hem”, ”prenumerationer” och ”konto”.

I de nya apparna har man bland annat förbättrat det vertikala videoläget.