YouTube stramar upp sina kontroller av annonser och filmklipp

Det senaste året har YouTube haft stora bekymmer med reklam och varumärken som syns i fel sammanhang, eller annonser som är direkt olämpliga. I syfte att adressera dessa problem vidtar man nu flera åtgärder för att bättre kontrollera annonser och öka säkerheten för varumärken.
Igår kom ett blogginlägg från YouTube som beskrev de nya steg som plattformen tar för att skydda såväl annonsörer som användare på plattformen. Dels lanserar man nu nya, striktare kriterier som en annons måste passera och dels anställer de fler personer för att kunna genomföra mer manuell handpåläggning när ett ärende flaggas.
YouTubes bekymmer är på intet sätt unika, flera plattformar och publicister har behövt bli bättre på att öka varumärkesskyddet och förhindra att olämpliga annonser tar plats på plattformen. YouTubes storlek och genomslagskraft gör dock att ett felsteg kan få stora effekter, något som bland annat Proctor & Gamble samt brittiska myndigheter upptäckte tidigare i våras.
Initialt kommer fokus att ligga på barnsäkerhet och hatisk propaganda, två områden som plattformen fått mycket kritik för under den senaste tiden. Bland annat visade en undersökning från tidningen The Times nu i november att det förekom en hel del filmer där barn utnyttjas eller utsätts för våld och sätts i olämpliga eller obehagliga situationer, något som plattformen dessutom tjänat annonspengar på.
Susan Wojcicki, VD på YouTube, säger i meddelandet att ”Vårt mål är att ligga ett steg före dåliga aktörer, och göra det svårare för innehåll som bryter mot våra policys att ta plats och stanna kvar på YouTube”. Det betyder en större kontroll av vilka kanaler och videos som är lämpliga att visa annonser i, samt bättre kontroll av annonserna och filmerna i sig.
Ett utökat team tillsammans med förbättrad AI-kapacitet kommer även göra att olämpligt material snabbare flaggas och kontrolleras. YouTube avser även skapa en rapport med alla de incidenter som flaggas, samt vilka mått och steg de vidtar gällande dessa flaggor.
Dessa ageranden kan ur ett utifrånperspektiv verka närmast desperata, men mot bakgrund av det senaste årets uppmärksamhet kring plattformen är det kritiskt att de vidtar kraftiga åtgärder, innan deras annonsaffär helt raseras. De har med andra ord inte tid att vänta, utan måste agera omedelbart.