YouTube skruvar åt annonsmarknaden på plattformen

Efter att YouTube tidigare i år tappade en hel del annonsörer till följd av att reklam syntes tillsammans med hatiska- och terroristmeddelanden inför de nu nya regler för vilka videoklipp som får ha reklam i sig.
YouTube lovade ganska direkt efter skandalen att de skulle ge annonsörer mer kontroll över var deras annonser syns. De införde tydligare regler kring vilka videoklipp som fick ha annonser i sig, och tar nu ytterligare ett steg i att göra det enklare för både videoskapare och annonsörer att veta vad som gäller.
Vad de gör är att utöka sina riktlinjer för vad som är en ”annonsvänlig video” med tre nya kategorier som inte får ha annonser i sig.
Hatiskt innehåll. ”Innehåll som uppmuntrar diskriminering, är nedlåtande eller förnedrande mot individer eller grupper av människor baserat på ras, etnicitet eller etniskt ursprung, nationalitet, religion, funktionsnedsättning, ålder, veteranstatus, sexuell läggning, könsidentitet, eller andra karaktäristika associerade med systematisk diskriminering eller marginalisering.”
Olämpligt användande av familjevänliga karaktärer. ”Innehåll som avbildar familjeunderhållande karaktärer i våldsamma, sexuella, vidriga eller i övrigt olämpliga sammanhang, även om det är gjort i komiska eller satiriska syften.”
Uppviglande eller nedlåtande innehåll. ”Innehåll som är omotiverat uppviglande, hetsande eller nedlåtande. Exempelvis videoinnehåll med omotiverat respektlöst språk som skämmer ut eller förolämpar en individ eller en grupp.”
De två första är tämligen självförklarande, YouTube låter inte en person tjäna annonspengar på hatiskt eller olämpligt material. Det är däremot mer luddigt vad som kan ingå i den tredje riktlinjen. Det är inte otänkbart att det kommer bli en hel del diskussioner kring vad som kan anses vara omotiverat, och även uppviglande. Att ha ett tillspetsat språk är ju som bekant ett vanligt grepp för att skapa uppmärksamhet, något som även sker i offentliga och politiska sammanhang.
Det är en svår balansgång som YouTube nu vandrar. Å ena sidan har de inte råd att förlora annonsörer, och å andra sidan skulle hela plattformen självdö om filmskaparna valde att lämna. Det gäller att vara öppen och transparent och skapa ett utrymme för båda krafterna att samexistera. Redan idag är många upprörda över YouTubes strängare regler, och frågan är hur de nya riktlinjerna kommer att tas emot.
De videor som bedöms som icke-annonsvänliga kommer fortfarande att finnas kvar på YouTube. Däremot kommer det inte längre gå att tjäna pengar genom att ha reklam i den typen av innehåll. Det löser med andra ord inte problemet kring att det finns hatiska videoklipp på YouTube, utan bara var reklamen syns.