Youtube minskar tiden för engagemang

Youtube håller på och trimmar in sina annonserbjudanden. Vem gynnas av detta? Youtube såklart.

Om du använder annonsformatet TrueView för så kallade action-annonser, du vill att tittaren ska göra något, så kommer du snart att se några förändringar.

Annonsformatet TrueView för action-annonser innehåller olika call-to-action i nedre delen av reklamklippen.

Så vad kommer att ändras då?

Engagemang kommer att räknas från att någon klickar eller efter 10 sekunder. Tidigare var det 30 sekunder.

En konvertering kommer att räknas om en användare tar en action på grund av en annons inom 3 dagar efter att hen interagerat med den (alltså klickat eller sett mer än 10 sekunder). Tidigare var det 30 dagar.

För användare som klickar på en annons kommer Youtube fortsätta räkna attribution enligt det tidspann som du satt eller default som är 30 dagar.

Enligt Youtube gör de dessa förändringar för att bättre visa ““the relationship between video ad exposure and conversions.”