YouTube lär ut hur man använder olika videolängder effektivt

Under konferensen South By SouthWest (SXSF) som just nu pågår lägger YouTube ner mycket tid och kraft på att lära ut hur man effektivt jobbar med de olika längder av annonsvideo som finns på plattformen.

När 6 sekunders, 15 sekunders och längre annonsformat blivit standardiserat är det även dags att fundera på hur man använder formaten för att skapa en sammanhängande berättelse och när de olika formaten lämpar sig bäst. YouTube tar flera av sina annonsörer till hjälp för att visa hur man på bästa sätt kan jobba med de olika formaten. Filmerna som de utgår ifrån är klassiska sagoberättelser som Rödluvan, Guldlock och Jack och Bönstjälken.

YouTube kallar det för “story orchestration” när en annonsör använder sig av alla tre annonsformat. Ett effektivt användande av de olika formaten har dessutom sig visat leda till såväl bättre varumärkesigenkänning som bättre engagemang med konsumenterna.

6-sekunders annonser har exempelvis fungerat mycket bra att köra tilklsammans med andra, längre format, för att trigga igenkänning. Samtidigt kan de längre formaten bygga ut en berättelse och skapa högre engagemang, som sedan byggs på av 15-sekundersformaten.

John Deschner, innovationschef på TBWA\Chiat\Day LA menar att de tre formaten har fått företaget att se på videoannonser på ett nytt sätt. Istället för att trycka in en hel story I en reklamfilm går det att bygga en berättelse I flera delar. Det har även visat sig vara uppskattat av konsumenterna som ser fram emot nästa del i berättelsen.

Några av reklamfilmerna ser du här: