Youtube har börjat dölja exakta antalet följare

Jättarna på nätet vill dölja allt mer information. Först ska antalet likes döljas på både Instagram och Facebook och nu hakar även Youtube på trenden.

Youtube tänker fasa ut exakta antalet följare som en kanal har när den når över 1.000 eller fler följare med start den 2:a september. Uppdateringen rullas ut världen över och ska ta en månad att ha helt implementerats på Youtube och YouTube Data API Service.

Kreatörerna kommer fortsättningsvis kunna se exakta antalet följare i YouTube Studio och YouTube analytics.

För oss tittare kommer siffrorna förändras från exempelvis 12.345 till 12.3 (räknas uppåt) eller från 12.234.567 till 1.23M samt 123.456.789 som 123M följare (räknas nedåt).

This addresses creator concerns about ​stress and ​well-being, specifically around tracking public subscriber counts in real-time. We hope this helps all creators focus on telling their story, and​ experience less pressure​ about the numbers, förklarar Youtube.

För kreatörerna kan det lead till både en boost i upplevt antal följare och till en minskning. Om du exempelvis har 120.350.000 följare kommer det att synas som 120M, alltså 350.000 lägre.

Vad som kommer hända är att annonsörer behöver förlita sig ännu mer på siffrorna från YouTube analytics, och fatta beslut efter de rapporterna.