Youtube dubblar tittartiden

Tittartiden för YouTube dubblar och även så nära antalet annonsörer.

Den genomsnittliga tittartiden på Youtube har ökat till hela 40 minuter vilket är en fördubbling jämfört med förra året. Samtidigt som tittartiden ökar gör också så annonsörerna som blivit hela 40 procent fler.

Youtube i mobilen har ökat med hela 100 procent jämfört med 2014 så man kan lugnt säga att mobilen äger 2015.

Enligt Google minskar dessutom gapet mellan annonsintäkter på mobilt och desktop stadigt.