YouGov svarar på kritiken om sina onlinepaneler

I samband med Metros publicering av augusti månads partisympatimätning från YouGov där SD fick höga siffror har kritik riktats mot öppna paneler och metoden bakom onlinepaneler. Här svarar YouGov på kritiken och förklarar metoden samt jämför den med alternativet traditionell mätmetod.

Svar från YouGov:

Länge har undersökningsbranschen förlitat sig på s k obundet slumpmässigt urval (OSU), där slumpen får styra vem som blir uttagen till undersökning, t ex ur ett register med telefonnummer. Därmed blir svarsfrekvensen angelägen för att alla delgrupper ska vara representerade bland svaren. Det är allmänt känt att det blir allt svårare att få människor att ställa upp på intervjuer, särskilt om man inte får någon som helst ersättning för sin ansträngning och tid att svara.

YouGov och andra onlinebaserade opinionsföretag använder inte OSU utan s k kvoturval för att genomföra undersökningar. Det är en modern metod som bl a gör att vi kan hantera ovanstående problematik med låga och fortsatt fallande svarsfrekvenser.

Dessutom används modern teknik för att samla in svaren, YouGovs undersökningar kan besvaras från dator, läsplatta och mobiltelefon, dvs när respondenten själv har tid och möjlighet.

Vi tycker också att det är rimligt att ge en mindre ersättning till respondenter för den ansträngning och tid de lägger ned på att besvara undersökningar hos oss, och detta kan ske på ett sätt som inte påverkar hur man svarar.

Kvoturval innebär att ett representativt urval säkerställs med fokus på profilen hos dem som faktiskt har svarat. Fördelningen av inbjudan till enskild undersökning anpassas också efter svarsbenägenheten i respektive delmålgrupp, t ex är svarsbenägenheten lägre bland unga män, men betydligt högre bland män.

Uppdaterad information från YouGov:
YouGov styr helt och hållet uttagning till respektive undersökning och den enskilde respondenten kan inte välja vilka undersökningar man har möjlighet att besvara.

Foto: Metro, TT,  Alamy