YouGov lanserar Cint-konkurrent

YouGov samlar in information om allt från demografi, livsstil, användning av och inställning till varumärken, medievanor och mycket mer från svenska konsumenter. All den här informationen har YouGov kopplat samman i ett nytt verktyg som skapar möjligheter att kartlägga och utforska en målgrupp eller jämföra olika målgrupper på detaljnivå.

YouGov Profiles är ett online-verktyg som kan kompletteras med egna undersökningar. Önskar du exempelvis att testa av dina idéer och koncept eller få återkoppling från en specifik målgrupp angående en kampanj eller ny produkt, kan du definiera den önskade målgruppen i Profiles och nå dem för att ställa dina egna frågor.
– Med YouGov Profiles kan du enkelt få en överblick över dina nuvarande såväl som dina potentiella kunder och beskriva dem utifrån traditionella parametrar som kön, ålder och geografi. Profiles kan även beskriva dem utifrån deras livsstil, exempelvis deras varumärkespreferenser och köpintention, mediekonsumtion samt åsikter och intressen. Du kan snabbt få en mycket mer detaljerad bild av dina målgrupper och på så sätt skapa en mer relevant och målinriktad marknadsföring, säger Bianca Bruhn, Regional CEO, Northern Europe.
Utöver Sverige är YouGov Profiles tillgängligt i USA, UK, Tyskland, Danmark, Australien, Kina och Indonesien. Profiles lanseras även i Frankrike i slutet av 2017.