Yngre och högutbildade mest positiva till delningsekonomi

En majoritet, 65 procent, av svenskarna är positiva till att dela ägodelar över digitala plattformar – men attityderna skiljer mellan olika grupper.
Intresset är störst bland yngre och högutbildade. Det är också den här gruppen som är mest intresserad av att bidra till ett hållbart samhälle på det här sättet.
Yngre med högre utbildning är mest positiva till delningsekonomi. Bland dem under 36 år är över tre fjärdedelar intresserade av att hyra ut och hyra ägodelar genom digitala plattformar. Intresset är nästan lika stort bland svenskar med högskoleutbildning. Bland personer som är över 55 år eller bara har grundskoleutbildning är knappt hälften, 49 procent, intresserade av att dela saker över digitala plattformar.
Viljan att bidra till ett hållbart samhälle på genom delningsekonomi är också störst bland yngre. Hälften av dem under 23 år vill hyra och hyra ut ägodelar om det minskar belastningen på miljön. Inte ens hälften så många över 55 år vill göra samma sak.
– Många av våra användare är game changers som vill bidra till samhället på ett positivt sätt. De är också tidiga att använda andra delningsplattformar. Vi är mitt inne i en spännande samhällsutveckling, säger SnappCars Sverigechef Magnus Engervall som beställt undersökningen.