Yngre konsumenter kontaktar kundtjänst oftare

Yngre konsumenter är snabbare på att kontakta kundtjänst när de har problem med en tjänst eller produkt avslöjar ny studie.

Enligt en studie genomförd av Vision Critical där man undersökte 1021 amerikanska konsumenter shoppingvanor kontaktar hela 72 procent en kundtjänst minst en gång per år. Yngre konsumenter kontaktar kundtjänst i genomsnitt 5, 24 gånger på ett år, vilket är avsevärt högre än äldre konsumenter.

Enligt studien slutar 42 procent av konsumenterna att använda ett varumärke efter två dåliga servicetillfällen och 30 procent efter tre dåliga servicetillfällen.