Yngre generationer vill ha personaliserad kommunikation

I en stor undersökning från Time Inc. Framgår det att 90 procent av personer under 35 vill ha personaliserat innehåll från företag och varumärken, en siffra som ökar ju yngre personerna är.
Studien, som omfattar 17.000 personer, ville undersöka hur unga ser på den personliga kopplingen med olika företag, och resultatet är mycket tydligt. Unga vill att företag ska ha en personlig kommunikation med dem!
Av deltagarna menar 89 procent att personaliserat innehåll är ett bra sätt att tränga igenom bruset och nå ut till konsumenterna. De menar även att det är ett bra sätt för nya varumärken att etablera en kontakt, något som många nystartade företag ser som en stor utmaning.
Det visar sig även att närmare 70 procent av deltagarna i studien litar mer på personaliserade budskap än på generellt riktad reklam, något som borde vara en mycket tydlig indikator för företag. Även om det innebär en större utmaning, finns det mycket att hämta i att göra kommunikationen anpassad efter personen du pratar med.
Studien visade även att 93 procent av deltagarna vill att företag ska dela intressant information som de annars inte hade sett, med andra ord få följa med bakom kulisserna på företag och varumärken. Deltagarna anser dessutom att företag kan erbjuda en expertis inom områden som de är intresserade av, något som kan förhöja upplevelsen och skapa en närmare relation till företaget.
Studien visar med all önskvärd tydlighet att framtiden ligger i att vara personlig med konsumenterna. För att kunna föra en personlig dialog behöver budskapet dels vara relevant, och dels behöver ditt varumärke stämma överens med budskapet. Det går inte att kommunicera på ett sätt som inte stämmer överens med vad varumärket står för, då uppfattas det som falskt och långt från personligt. Så du behöver hitta ett sätt att kommunicera som är personligt både för ditt företag och för personerna du pratar med.