Yngre generationer ser hellre streamad tv i efterhand

I en ny undersökning framgår det att unga oftare ser tv-program i efterhand via exempelvis streamingtjänster än att se programmet live. Trenden sätter press på tv-nätverken såväl som annonsörer att synas i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt.
Undersökningen gjordes av Consumer Technology Association (CTA) under våren 2017. Resultatet ger vid handen att de som är 18-34 år i 55 % av fallen ser tv-program i efterhand snarare än när det sänds första gången. I 35 % av fallen sker tittandet via streamingtjänster, och resterande 20 % är sker tittandet på material som spelats in på exempelvis en digitaltv-box.
För de som är över 35 är motsvarande siffra 66 % livetittande, vilket innebär att det fortfarande finns en stor marknad för att se program live. Andelen personer som minst en gång i veckan ser på linjär-tv är i denna mätning ca 80 %, att jämföra med 92 % för bara tre år sedan. Linjär-tv tappar visserligen mark, men i en mycket långsammare takt än vad det låtit som tidigare.
För tv-bolagen och annonsörerna innebär skiftet till VOD-tjänster dock ett problem. Det är svårare att ha tidsbegränsade erbjudanden av typen ”köp matchtröjan innan slutsignalen går och få XX % rabatt”, eftersom en stor del av tittarna inte kommer att se programmet live.
Just sport kanske är ett mindre bra exempel i sammanhanget, eftersom det faktiskt är en av mycket få programtyper där tittarna i högre utsträckning föredrar att titta live. Det gör å andra sidan att reklamsspotarna blir betydligt dyrare och tv-bolagen lockas att lägga in fler och längre reklampauser för att få in pengar. Det leder i sin tur till att allt färre ser matchen live, eftersom den ändå är full med reklam.
Det gäller därför för tv-bolagen att, vid sidan av sitt linjära utbud, även ha en väl fungerande VOD-tjänst. Det finns flera olika exempel på hur detta kan göra, men det handlar i huvudsak om att göra sitt innehåll tillgängligt för tittarna i ett format där de själva har kontroll över när de vill titta. Det är något som sannolikt kommer att bli allt viktigare ju längre tiden går, eftersom yngre generationer i allt högre utsträckning kräver att media finns att konsumera på deras egna villkor.