Yahoo köper analysverktyget Flurry

Yahoo fortsätter att bana väg och söka differentiering genom att köpa analysverktyg. Yahoos strategi är att erbjuda annonsörer mer kvalitativ annonsering jämfört med Facebook och Google.  Med andra ord ett företag som äntligen insett att analysen gör skillnaden.

Senaste uppköpet är mobilanalysföretaget Flurry som ger mobilutvecklare insikter i vem som använder deras appar och på vilket sätt de gör det. Affärsidén med Flurry är att bättre kunna leverera mer relevanta annonser i mobilen. Flurry fungerar både för banners och för videoreklam vilket gör att verktyget är ett  bra tillskott i app-utvecklarens arsenal.  Bland de mer kända som idag använder Flurry är Skype och BBC.

Enligt Flurry finns de redan idag i nära 600.000 appar och installerad på över 1, 4 miljarder mobiler världen över. Flurry har värderats till flera hundra miljoner dollar.